Gemeente Epe

Waterschap verhuist zeldzame vissen wegens droogte

In deze tijden van droogte schiet het Waterschap Vallei en Veluwe zeldzame vissen te hulp. De beschermde dieren leven in droogvallende beken en dreigen dat niet te overleven. Daarom gaat het waterschap ze verhuizen.
EPE - In deze tijden van droogte schiet het Waterschap Vallei en Veluwe zeldzame vissen te hulp. De beschermde dieren leven in droogvallende beken en dreigen dat niet te overleven. Daarom gaat het waterschap ze verhuizen.
De dieren die in moeilijkheden verkeren zijn de elrits, beekprik en rivierdonderpad. De beestjes leven onder meer in de Verloren Beek bij Epe. Met de hulp van een deskundige worden de beekbewoners gevangen en overgebracht naar een plek waar nog voldoende water is. Dat is de Grift, een beek in de buurt. Als het waterpeil weer stijgt door bijvoorbeeld regen, kunnen de dieren zich vanzelf weer naar andere plekken verspreiden.
Het beschermen van zeldzame dieren en hun leefomgeving is een van de taken van het waterschap. Dat probeert het peil van beken zoveel mogelijk op peil te houden door extra water in te laten vanuit andere beken of rivieren. Maar op sommige plekken lukt dat niet, waardoor dieren in problemen komen en er volgens het waterschap 'onherstelbare' schade aan de natuur kan ontstaan.
Medewerkers van het waterschap bekijken of er ook op andere plekken actie nodig is. De Hierdense Beek bij Hierden is zo'n plek.
De elrits. Op de foto boven staan beekprikken.
In deze tijden van droogte schiet het Waterschap Vallei en Veluwe zeldzame vissen te hulp. De beschermde dieren leven in droogvallende beken en dreigen dat niet te overleven. Daarom gaat het waterschap ze verhuizen.
Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52