Gemeente Tiel

Vragen over motie winkelleegstand Tiel

TIEL - D66 en het CDA in Tiel hebben vragen gesteld aan het college van B&W van Tiel over het uitvoeren van een motie over reclamebelasting bij winkelleegstand die in 2016 bijna raadsbreed is aangenomen.
De motie riep het college op om onder andere pandeigenaren te blijven belasten met reclamebelasting, iets wat men nu niet hoeft te betalen als het pand leeg staat.
Uit een onlangs verschenen rapport kwam naar voren dat bezoekers van de Tielse binnenstad met name de leegstand, meer dan 40 panden op een totaal van ruim 300 winkels, zo'n 13 procent dus, als meest ergerlijk beschouwd.