Nieuws

Behoud Bomen Arnhem: ‘We verwachten niets meer’

De actiegroep Behoud Bomen Arnhem heeft geen hoop meer op een overwinning. Dat laat Lonika Aalders van de groep aan RTV Arnhem weten. De actiegroep voert strijd voor behoud van enkele wilgen in het Lauwerspark. © RTV Arnhem
ARNHEM - De actiegroep Behoud Bomen Arnhem heeft geen hoop meer op een overwinning. Dat laat Lonika Aalders van de groep aan RTV Arnhem weten. De actiegroep voert strijd voor behoud van enkele wilgen in het Lauwerspark.
Arnhem Centraal heeft naar aanleiding van de situatie een zogenoemde artikel 44-vraag gesteld aan het college. De lokale partij betreurt de gang van zaken en vraagt om een heldere visie en eerlijk handelen richting de burgers. Martijn van Butselaar van die partij: 'Het gaat ons om de procedure, die verloopt niet netjes.'

Bezwaar maken

Meerdere Arnhemmers kwamen dinsdagochtend bijeen om de bezwaarprocedure tegen de kap te bespreken. Bij de eerste poging bezwaar aan te tekenen tegen de kap gaf de gemeente als argumentatie dat de bomen zichtlijnen tegenwerken.
Tekst loopt door onder de foto.
Maar de nieuwe wethouder Cathelijne Bouwkamp zegt nu dat de bomen voor de veiligheid gekapt moeten worden. Er staat volgens Bouwkamp een aantal zieke bomen. Van Bouwkamp mogen drie van de in totaal acht oude treurwilgen blijven staan. De andere vijf moeten dus tegen de vlakte.

Behoud het groen

Behoud Bomen Arnhem voelt niets voor de kap en beroept zich op het behoud van groen in de Arnhemse binnenstad. De bomen staan er sinds eind jaren veertig en zijn geplant om kinderen een speelplaats te bieden in het naoorlogse, verwoeste Arnhem.
Woordvoerder Maurice Chattelin liet eerder weten: ‘Cathelijne Bouwkamp is op de plek geweest waar de bomen staan en kwam daarna met het oordeel dat, omwille van de veiligheid, vijf van de acht bomen moeten worden gekapt. In die bomen is bijvoorbeeld sprake van dood hout.'