Nieuws

Was directeur Rigter Nijmegen het brein achter grote zorgfraude?

De directeur van zorginstelling Rigter is de initiator en het brein achter de fraudeconstructie van het zorgbedrijf, bedoeld om geld in de zakken van haar en de haren te doen belanden. Dat is de stellige overtuiging van de gemeente Nijmegen. De directeur ontkent elke aantijging van opzettelijke fraude. 'Wij hebben gedeclareerd volgens de regels van de Sociale Verzekeringsbank. Wij hebben niets verkeerd gedaan.' © Omroep Gelderland
NIJMEGEN - De directeur van zorginstelling Rigter is de initiator en het brein achter de fraudeconstructie van het zorgbedrijf, bedoeld om geld in de zakken van haar en de haren te doen belanden. Dat is de stellige overtuiging van de gemeente Nijmegen. De directeur ontkent elke aantijging van opzettelijke fraude. 'Wij hebben gedeclareerd volgens de regels van de Sociale Verzekeringsbank. Wij hebben niets verkeerd gedaan.'
door Judith Spanjers
Donderdag stonden beide partijen voor de rechter. De gemeente Nijmegen eist 1,8 miljoen euro van de directeur van het inmiddels failliete bedrijf Rigter. Rigter beschuldigt de gemeente van smaad en laster.  
De sociale recherche van de gemeente heeft 32 dozen aan administratie uitgeplozen, 20 cliëntendossiers bestudeerd en bankafschriften onder de loep genomen. Conclusie van de gemeente: er zijn handtekeningen vervalst, cliënten hebben veel minder uren zorg gekregen dan waar ze voor betaalden, er is zorg gedeclareerd die niet geleverd is en de directeur en haar ex-echtgenoot hebben bedragen op hun rekening gekregen die niet te verklaren zijn. Daarbij zou er zorggeld besteed zijn aan de huur van cliëntwoningen.
Tekst gaat verder na de video:
Was directeur Rigter Nijmegen het brein achter grote zorgfraude?

'Geen wederhoor'

Advocaat Gerrit Jan Pulles, die Rigter bijstaat, hekelt de wijze waarop het zorgbedrijf en de directeur zijn aangepakt door de gemeente. De gevonden feiten van het onderzoek zijn nooit aan Rigter voorgelegd voor wederhoor. 'Wij hoorden de conclusie van het rapport vlak voordat deze wereldkundig werd gemaakt. Precies op het moment dat de sociale recherche ook de cliënten inlichtte.' Rigter ontkent dat er ooit handtekeningen zijn vervalst en stelt dat cliënten zorg kregen die ze nodig hadden.
Rigtergroep had twee bedrijven in Nijmegen: Rigter BV en R2 BV. Beide bedrijven leverden zorg via een persoonsgebonden budget. Het ging hierbij voornamelijk om beschermd wonen. Cliënten met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen woonden in een huis van de zorgaanbieder en werden begeleid om zelfstandig te leren leven. Rigter BV is inmiddels failliet. R2 BV is gestopt met zorg leveren en zal worden opgeheven.

Zelfverrijking

De gemeente Nijmegen beschuldigt de directeur ervan dat zij en haar ex-echtgenoot zichzelf hebben verrijkt. Voor zo'n 250.000 euro per jaar. Een veel hoger bedrag dan de 33.000 euro die de directeur voor de verantwoording aan de belastingdienst opgaf als salaris.
Waarom liet u cliënten in uw eigen tuin werken?
rechter

Cliënten werkten in tuin directeur

Zo factureerde de directeur 90.000 euro voor dagbesteding die in haar eigen tuin werd gegeven. Cliënten moesten onder het mom van groene dagbesteding de tuin van haar eigen huis onderhouden. Bijna drie jaar lang werd hiervoor een bedrag van 3.000 euro per maand gedeclareerd. Terwijl volgens de gemeente deze werkzaamheden niet langer dan een half jaar hebben geduurd. 
Waarom liet de directeur cliënten in haar eigen tuin werken, wil de rechter weten. 'We hadden een wens voor groene dagbesteding. Het was een mooie plek. Ik woonde er niet en had er geen voordeel bij. Cliënten hadden baat bij de dagbesteding. Het was niet in mijn belang, het had ook een ander terrein kunnen zijn.'
Bekijk hier een eerdere reportage over Rigter, waarin een cliënt zijn verhaal vertelt. Tekst gaat verder na de video:
Was directeur Rigter Nijmegen het brein achter grote zorgfraude?
Volgens de gemeente heeft niet alleen de directeur zich verrijkt, maar ook haar ex-echtgenoot. Hij kreeg maandelijks 10.000 euro overgeschreven onder de noemer begeleiding en ondersteuning. Maar volgens de gemeente is dit bedrag zonder duidelijke redenen overgeschreven. In totaal kreeg hij 132.500 euro overgemaakt.  

Ingewikkelde zaak

De rechtbank breekt haar hoofd over de ingewikkelde zaak. Want hoe had Rigter de zorg moeten declareren en wat was hier verkeerd aan? Hoe kan het dat een cliënt 60 uur betaalt, maar niet meer dan 15 uur aan zorg krijgt? Volgens Rigter is het een misverstand dat de zorg per uur gedeclareerd zou moeten worden. 'Als iemand 60 uur zorg krijgt toegewezen, wil het niet zeggen dat die 60 uur ook echt geleverd moeten worden. Je hebt bij beschermd wonen te maken met 24-uurszorg en dat betekent dat de zorg gepland en ongepland is. Hoe wij declareren mag van de wet.' 
De advocaat leest tijdens de rechtszaak de regels van de Sociale Verzekeringsbank voor: 'Bij 24-uurszorg is het niet altijd duidelijk hoeveel uur zorg per week er precies wordt geleverd. U kunt dan in de zorgovereenkomst aangeven dat het om 24-uurszorg gaat. U hoeft niet precies aan te geven hoeveel uur zorg er wordt geleverd. Uw zorgovereenkomst wordt via een vast maandbedrag uitbetaald.' 
Cliënten werden aan hun lot overgelaten
advocaat gemeente Nijmegen

'Moeras aan regels'

Volgens de directeur van Rigter gingen de facturen met de vaste maandbedragen naar de bewindvoerder van cliënten. 'De bewindvoerder tekent uiteindelijk.' Rigter vindt dat de gemeente maar moet bewijzen dat de zorg per cliënt niet geleverd zou zijn. 'Het is een helse klus om met het moeras aan regels aan te tonen dat het niet klopt wat wij gedaan hebben. Daar zit heel veel werk in. Dat gaan wij niet doen.' 

Huur met zorggeld betalen

De rechtbank stelde zich kritisch op richting de gemeente Nijmegen. De gemeente beschuldigt Rigter er ook van dat het zorgbedrijf zorggeld heeft besteed aan dure huurwoningen voor cliënten. Maar volgens de rechtbank is niet duidelijk op basis waarvan dit niet zou mogen. Pas in 2017 heeft de gemeente dit in de regels letterlijk vastgelegd. 'Cliënten wonen in een mooie woning in een beschermde setting tegen een lage huur, wat is daar mis mee?', vraagt de rechter zich af.
Volgens de gemeente is er niet voor niets een verschil tussen een zorg- en een huurovereenkomst. 'Cliënten wonen in een te aantrekkelijke woning om vervolgens aan hun lot te worden overgelaten. De zorgverlener tikt het pgb binnen. Budget dat bedoeld is voor zorg en niet voor het betalen van huur', stelt de advocaat van Nijmegen.
Het ontbreekt aan heldere regels
advocaat Rigter
Volgens de rechter heeft de gemeente het geëiste schadebedrag onvoldoende onderbouwd. Omdat één van de B.V.'s failliet is, had de gemeente volgens de rechter precies uit moet splitsen welke cliënten en welke schade er bij welk bedrijf hoorde. Ook zijn er onduidelijkheden over de extra kostenposten die de gemeente erbij gerekend heeft. Volgens de gemeente is er een schatting gemaakt dat een kwart van de betaalde zorg niet is geleverd. Dat is het bedrag van 1 miljoen euro. Daar bovenop wordt een bedrag van 8 ton geëist voor de extra kosten die zijn gemaakt, zoals onderzoekskosten en het extra werk dat het stoppen van de zorg heeft opgeleverd.
Rigter ontkent dat er te weinig zorg is geleverd. Volgens de advocaat ontbreekt het aan heldere regels. 'Dat is al jaren een zwakke plek bij deze zorg. Niemand weet hoe het zit, er is in ieder geval geen sprake van opzettelijke fraude en de cliënt zelf is er beter van geworden. Die woonde op een goede plek.'
De rechtbank weet nog niet zeker of er over zes weken een uitspraak zal zijn. Mogelijk wordt de zaak nog verder voortgezet. 'Het is een ingewikkelde zaak', besluit de rechter.

Zie ook:

Lees ook ons dossier zorgfraude
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!