Nieuws

Definitief advies: geen hoogwatergeul bij Varik

Als het aan de Stuurgroep Varik-Heesselt ligt, komt er geen binnendijkse hoogwatergeul bij Varik. De stuurgroep kiest voor dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. Dat laat de stuurgroep met de betrokken overheden maandag weten. Hiermee volgen ze het voorlopige advies van eerder dit jaar. © Omroep Gelderland
VARIK - Als het aan de Stuurgroep Varik-Heesselt ligt, komt er geen binnendijkse hoogwatergeul bij Varik. De stuurgroep kiest voor dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. Dat laat de stuurgroep met de betrokken overheden maandag weten. Hiermee volgen ze het voorlopige advies van eerder dit jaar.
De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De gemeente Tiel en de voorzitter van de klankbordgroep zaten in de stuurgroep, maar dan zonder stemrecht. Eerder werd duidelijk dat de provincie en de gemeente Tiel voor een nevengeul bij Varik-Heestelt zijn. Veel inwoners waren tegen, omdat ze vreesden voor hun veiligheid bij hoogwater. Bij een dijkdoorbraak zou de nieuw ontstane polder dan snel onderwater lopen.

'Een belangrijke stap dit'

Dit is een belangrijke stap zegt Frank Millenaar van de actiegroep Waalzinnig die tegen de geul is. Het moet wel gek lopen wil de minister straks een ander besluit nemen zegt hij. Het is nog te vroeg om de vlag uit te hangen of een fles open te trekken vindt Millenaar, maar hij heeft goede hoop.

Twee alternatieven

De stuurgroep heeft gekeken naar twee alternatieven om de rivier bij Varik bij hoogwater veiliger te maken. Het ene alternatief is dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden, het andere is dijkversterking met een binnendijkse hoogwatergeul met veel natuur. In het eerste alternatief worden de dijken verhoogd en verbreed en worden ondiepe geulen gemaakt in de uiterwaarden ter compensatie van riviervernauwing. Het alternatief dijkversterking met hoogwatergeul biedt naast een waterstandsverlaging van ruim 40 cm ook ontwikkelkansen voor het gebied, aldus de stuurgroep.

Het is nog niet gedaan

Het definitief advies van de stuurgroep wordt in juni voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland, aan het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Rivierenland en aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Neerijnen. Het advies gaat vervolgens naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen met het verzoek een voorkeursbeslissing te nemen.

Zie ook:

Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52