Nieuws

Achterhoekse boeren vertellen in Spanje over hun successen

De Achterhoekse boeren zijn trots op hun project Vruchtbare Kringloop Achterhoek. En dat mag iedereen weten. Daarom is een groepje Achterhoekse agrariërs dezer dagen in Spanje om te vertellen over het project. 'Maar we willen niet alleen kennis delen, we willen ook kennis ophalen', zegt Henk Jolink. © Henk Jolink
DREMPT - De Achterhoekse boeren zijn trots op hun project Vruchtbare Kringloop Achterhoek. En dat mag iedereen weten. Daarom is een groepje Achterhoekse agrariërs dezer dagen in Spanje om te vertellen over het project. 'Maar we willen niet alleen kennis delen, we willen ook kennis ophalen', zegt Henk Jolink.
Vier jaar geleden startte een clubje boeren het project. Hoe kunnen we zo efficiënt mogelijk omgaan met mest, zodat de bodemkwaliteit goed is en de gewassen groeien? In kleine groepjes wordt kennis uitgewisseld en resultaten worden gemeten.
Op deze manieren doen inmiddels ruim 300 boeren mee. En niet alleen de boeren zijn betrokken bij het project. Ook waterbedrijf Vitens, Waterschap Rijn en IJssel, de provincie Gelderland, FrieslandCampina en ForFarmers praten en denken mee.

Met minder mest meer gewassen

De resultaten van de afgelopen vier jaar liggen inmiddels op tafel. 'We leveren bewijs', zegt Jolink. 'De gewasopbrengsten zijn bijvoorbeeld gestegen bij een lagere bemesting. Ruim de helft van de boeren voldoet aan de uitspoelingsnorm voor het stikstofbodemoverschot en de andere helft zit er tegenaan en dat is goed voor ons allemaal.'
In Nederland hebben boeren inmiddels heel veel koeien. Al die koeien produceren mest. Vroeger werd alle overtollige mest op het land gebracht en dat had gevolgen voor de waterkwaliteit. 'Nu speel ik als het ware met het uitrijden van mest', legt kringloopboer Alfred Scholten uit Woold uit.
Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):
Achterhoekse boeren vertellen in Spanje over hun successen

Meten is weten

Scholten heeft verschillende peilbuizen op zijn land staan om te weten wat er gebeurt met de kwaliteit van het grondwater. 'Iedere maand pomp ik wat water op en meet ik', legt hij uit. 'De gegevens sla ik op op een speciaal ontwikkelde app.'
In de app worden de gegevens van heel veel boeren geregistreerd en dat heeft inmiddels een schat aan cijfers en ervaringen opgeleverd. 
Foto: Omroep Gelderland
En ook u en ik hebben daar iets aan. 'Het grondwater is de afgelopen jaren schoner geworden. En die boeren werken er keihard aan om dit in de toekomst zo te houden.  

Spaanse zon

In Spanje praten verschillende boeren met elkaar over de problematiek en de oplossingen in de agrarische sector. De Achterhoekse boeren vertellen maar wat graag over de Vruchtbare Kringloop Achterhoek. 'Één van onze boeren gaat de andere Europese boeren vertellen hoe we werken en wat de resultaten zijn',  legt Jolink uit.
Tekst gaat verder onder de foto's.
Foto's Henk Jolink
Natuurlijk wordt er ook genetwerkt in de Spaanse zon. Maar Jolink heeft ook zeker een doel. Hij wil kennis mee terug nemen naar de Achterhoek. 'Door de klimaatverandering wordt verdroging een steeds groter probleem. Het is goed om te kijken hoe in de zuidelijke landen omgegaan wordt met de droogteproblematiek en hoe ze omgaan met het watermanagement.'
Of dit één op één gekopieerd kan worden naar de Achterhoek? 'Nee dat niet. Maar het is beter goed gejat dan slecht bedacht', lacht Jolink.
Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl