Nieuws

'Veiligheid buitengebied onder druk'

Drugsafval gedumpt.
De veiligheid in het buitengebied staat onder druk. Er komt een breed scala aan criminaliteit en andere illegale activiteiten voor, van wietplantages, synthetische drugslabs en dumpingen van drugsafval tot stroperij en illegaal crossen. © Dylan Junemann / Persbureau Heitink
ARNHEM - De veiligheid in het buitengebied staat onder druk. Er komt een breed scala aan criminaliteit en andere illegale activiteiten voor, van wietplantages, synthetische drugslabs en dumpingen van drugsafval tot stroperij en illegaal crossen.
Dat blijkt uit gesprekken die zijn gevoerd met onder andere de politie, grondeigenaren, 8 Gelderse burgemeesters en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Dit schrijft het Gelders college aan Provinciale Staten. Uiteindelijk moet er in overleg met de betrokken partijen een plan van aanpak komen om het toezicht in het buitengebied te verbeteren.

'Ook verouderde vakantieparken buiten Veluwe aanpakken'

Een van de problemen zijn verloederde vakantieparken, die criminaliteit kunnen aantrekken. De provincie stelde eerder dit jaar 4 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van slecht onderhouden, verouderde vakantieparken in elf Veluwse gemeenten. Ook buiten de Veluwe zouden recreatie- en vakantieparken nader onderzocht en zo nodig aangepakt moeten worden, concludeert Gedeputeerde Staten (GS) uit de gesprekken met de betrokkenen   .

Kwetsbaar platteland door leegstand

Verder neemt volgens GS de kwetsbaarheid van de bewoners van het platteland toe, omdat agrarische gebouwen leeg staan en die leegstand de komende jaren verder toeneemt: 'In de Achterhoek wordt daarbij gepleit voor een aanpak die vergelijkbaar is met die bij de recreatie- en vakantieparken, waarbij ingezet wordt op herstructurering en handhaving.'
Alle partijen concluderen dat samenwerking nodig is, 'omdat probleemsituaties zich verplaatsen en daarmee gemeente-overstijgend zijn.' en gaan een gezamenlijke agenda ontwikkelen. Ze gaan daarbij onder andere kijken of er meer Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's) in het buitengebied kunnen worden ingezet.
Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl