Nieuws

Strengere regels en nieuw meldpunt voor misstanden in eiersector

DEN HAAG - Er komt een nieuw meldpunt om misstanden te melden in de eiersector, dat blijkt uit een rapport dat dinsdag in Den Haag is gepresenteerd door bedrijven uit de pluimveesector zelf, de overheid en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De sector wil een nieuwe eiercrisis voorkomen en komt nu met strengere regels. In totaal staan er 22 aanbevelingen in het rapport waarmee de sector hoopt dat verboden middelen, zoals fipronil, eerder worden opgemerkt.
Vorig jaar zomer kwam er door een behandeling tegen bloedluis, die werd uitgevoerd door het Barneveldse bedrijf Chickfriend, fipronil in de eieren en de kippen terecht. Vanwege een risico voor de volksgezondheid greep de overheid in en werden eieren en kippen vernietigd. Nu komt de eiersector met een eigen meldpunt waar mensen misstanden kunnen melden.
Daarnaast worden de regels verscherpt en komt er onafhankelijk toezicht op het keurmerk voor kippenbedrijven, in de hoop dat verboden middelen eerder worden ontdekt. Dat betekent dat pluimveehouders en bedrijven in de sector kunnen rekenen op meer controles. Hier leest u het volledige rapport van de werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen.

Gehele route van kip tot consument controleren op gif

Een van de conclusies is dat er meer adequate certificaten en regels moeten komen voor alles dat een kippenboer op zijn bedrijf doet of laat doen. Eieren en eierproducten moeten in ieder stadium van de route van kip naar de consument worden gecontroleerd op giftige stoffen. Niet alleen de boer, maar bijvoorbeeld ook pluimveeservicebedrijven zoals Chickfriend, die behandelingen uitvoeren tegen bloedluis of stallen schoonmaken worden dus ook strenger gecontroleerd.

Welk middel mag nu wel of niet?

Er wordt verder geadviseerd in het rapport een servicedesk op te zetten. Het middel fipronil was onbekend voor velen dus wist ook bijna niemand hoe hiermee om te gaan. Pluimveehouders wisten niet altijd wat wel en niet mag in de stal of op het erf. Een servicedesk moet de boeren in de toekomst daarbij gaan helpen. Bart Jan Krouwel van de werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen: 'We moeten voorkomen dat pluimveehouders zeggen dat wist ik niet of daarvan ben ik niet op de hoogte.' 

'Waterdicht is een systeem nooit'

De medewerkers van Chickfriend worden ervan verdacht gelogen te hebben over het middel dat werd gebruikt in de kippenstallen. Ook had het bedrijf niet de juiste papieren, om het werk bij de pluimveehouders uit te voeren. Dus gaat het om een fraudezaak. Of je fraude met aanscherping van regels straks voorkomt is de vraag, erkent Krouwel: 'Waterdicht is het systeem na invoering van deze regels ook niet, maar men loopt door extra controles wel minder risico dat het nog één keer gebeurd.'

Keurmerk eiersector krijgt onafhankelijke Raad van Beheer

Het keurmerk IKB Ei blijft bestaan, maar krijgt een onafhankelijke Raad van Beheer. Daarin komen drie mensen zonder directe binding met de sector. Bij het uitbreken van de crisis was zo’n 90 procent van de pluimveebedrijven bij het keurmerk aangesloten. De kosten van deelname, nu zo’n 800 euro, worden door de voorgestelde maatregelen verdubbeld. Maar volgens de sector is dat het waard als de kans op een neuwe fipronilaffaire kan worden verkleind. Daarvoor is het volgens brancheorganisatie OVONED wel nodig dat de overheid het keurmerk algemeen bindend verklaart. Nu kunnen kippenboeren zich nog vrij makkelijk aan de eisen van het keurmerk onttrekken. 

Informatie-uitwisseling NVWA en sector moet beter

De pluimveesector wil ook betere afspraken met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Met name over vroegtijdige informatie-uitwisseling met de branche. Zo zou er in november 2016 al zijn getipt dat er fipronil in de sector werd gebruikt. Ook kwam de handhavingsdienst laat in actie en sloot vorig jaar in juli eerst pluimveebedrijven en liet de medewerkers van Chickfriend met het gif doorspuiten tot begin augustus. Doordat er niet direct werd ingegrepen werden meer pluimveehouders gedupeerd. De kritiek op de NVWA is dat die in de aanloop naar het schandaal eerder aan de bel had kunnen trekken. 'Gelukkig is de NVWA bereid om dit punt op te pakken', zegt voorzitter Krouwel van de werkgroep.
De NVWA wil niet reageren op het rapport en wacht op het onderzoek van de commissie Sorgdrager dat voor 21 juni wordt verwacht. Daarna is het ook nog maar de vraag of een woordvoerder reageert. De dienst weigert al maanden gedurende de eiercrisis bij Omroep Gelderland voor de camera of microfoon te reageren. Wel levert de dienst informatie en actuele cijfers. Minister Carola Schouten heeft het rapport in ontvangst genomen maar wacht ook nog met een reactie.
Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52