Gemeente Nijmegen

Geëmotioneerde Pater (92) doneert verzameling van 88.500 bidprentjes

NIJMEGEN - Na de dood van zijn vader ontving de nu 92-jarige pater Leers uit Nijmegen zijn eerste bidprentjes. Het was een erfenis die het begin zou vormen van een uitgebreide verzameling. Zijn collectie telt inmiddels bijna 90.00 prentjes. Het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) in Nijmegen is sinds kort de nieuwe eigenaar van het geheel.
Zo'n dertig jaar geleden startte Leers met verzamelen. Overal waar de pater kwam, wisten de mensen dat hij bidprentjes verzamelde. Zij gaven die dan ook aan hem door en zo breidde de collectie gestaag uit. 
Pater Leers vertelt: 'Ik vind de prentjes zo mooi, omdat ze allemaal verschillend zijn en het de geschiedenis laat zien met prachtige bijbelteksten.'

Doodsprentjes

Het KDC Nijmegen is een kenniscentrum over de geschiedenis van het Nederlands katholicisme tussen 1800 en 2000. 
Bekijk hier een item over de bidprentjes:  
Bidprentjes voor het KDC
Vefie Poels van het KDC: 'Wij bewaren allerlei katholieke documenten, waaronder een collectie bidprentjes. Deze werden vroeger aan mensen gegeven bij het sterven; ze worden soms ook doodsprentjes genoemd. Het is typisch katholiek en we zijn dan ook erg blij met deze donatie.'

Doorgegeven

Voor Leers was het geen makkelijke beslissing om afstand te doen van de prentjes. Hij heeft immers vele jaren bloed, zweet en tranen zitten in zijn verzameling.
Zijn passie werd in de jaren 80 naar een hoogtepunt gestuwd, toen hij erachter kwam dat een uitgebreide verzameling al sinds 1854 bestaat, met een omvang van meer dan 40.000 prentjes. 
Na de dood van zijn vader ontving de nu 92-jarige pater Leers uit Nijmegen zijn eerste bidprentjes. Het was een erfenis die het begin zou vormen van een uitgebreide verzameling. Zijn collectie telt inmiddels bijna 90.00 prentjes. Het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) in Nijmegen is sinds kort de nieuwe eigenaar van het geheel.
De verzameling is begonnen door een andere pater en werd jaren achtereen doorgegeven. Toen de prentjesverzameling bij Leers kwam, voegde hij zijn eigen 20.000 prentjes daaraan toe. 

Alfabetiseren van begin tot eind

In de eerste jaren dat de pater de prentjes verzamelde sorteerde hij alles op alfabet. Wanneer hij er een stuk of honderd bijkreeg, rangschikte hij alles opnieuw van begin tot eind. 
Na de dood van zijn vader ontving de nu 92-jarige pater Leers uit Nijmegen zijn eerste bidprentjes. Het was een erfenis die het begin zou vormen van een uitgebreide verzameling. Zijn collectie telt inmiddels bijna 90.00 prentjes. Het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) in Nijmegen is sinds kort de nieuwe eigenaar van het geheel.
Door de enorme hoeveelheid kon de inmiddels hoogbejaarde man dit niet voortzetten. Aan het KDC de taak om het sorteerklusje te klaren.
Poels: 'We gaan logistiek bekijken hoe we dit een plaats gaan geven. Er moet worden ontdubbeld en geschoven in de bestaande collectie. Wij zijn dan ook op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen deze enorme donatie te verwerken in de bestaande collectie.'