Nieuws

Zorgaanbieder: 'Wij hoeven uren niet per cliënt te verantwoorden'

Bij beschermd wonen hoeven zorgbedrijven het aantal uren geleverde zorg niet per cliënt te verantwoorden. Dat stelt zorgaanbieder Woonzorgnet tijdens de rechtszaak die de ouders van de 22-jarige Bart Bruil uit Arnhem hebben aangespannen. © Omroep Gelderland
ARNHEM - Bij beschermd wonen hoeven zorgbedrijven het aantal uren geleverde zorg niet per cliënt te verantwoorden. Dat stelt zorgaanbieder Woonzorgnet tijdens de rechtszaak die de ouders van de 22-jarige Bart Bruil uit Arnhem hebben aangespannen.
door Judith Spanjers
Bart heeft PDD NOS en ADD en woonde beschermd bij Woonzorgnet. Hij had 14 tot 16 uur individuele zorg per week moeten krijgen. Hiervoor betaalde de gemeente Arnhem zo'n 5500 euro per maand. Tijdens de rechtszaak gaf Woonzorgnet toe dat niet alle toegewezen uren aan Bart zijn besteed.

Inspanningsverplichting

Volgens de zorgaanbieder zijn zorgverleners niet verplicht om de uren zorg die bij een zorgpakket horen ook daadwerkelijk te leveren. 'Het is verplicht dat we het zorgleefplan uitvoeren waar de doelen in staan die een cliënt in samenspraak met ons stelt. Daar moeten we ons voor inspannen.'
Volgens Woonzorgnet ligt die inspanningsverplichting ook bij de cliënt zelf. 'Als een cliënt de deur voor ons dicht houdt, zoals Bart, dan kunnen wij geen zorg leveren. Je probeert een relatie met ze aan te gaan, maar dat is soms heel ingewikkeld. Het is vrijwillige zorg. We kunnen ze niets verplichten.' Als cliënten zorg mijden, mag Woonzorgnet dezelfde vergoeding declareren als voor cliënten die wel alle zorguren benutten.
Onze zoon is aan zijn lot overgelaten
Ouders Bart Bruil

Zelfmoordpoging

De ouders van Bart Bruil vinden dat de zorgverlener verantwoordelijk is om de juiste zorg te bieden aan cliënten die zorg mijden. 'Het is juist hun beperking dat ze niet goed functioneren. Daarom is beschermd wonen juist aan hen toegewezen.' In hun ogen is hun zoon aan zijn lot overgelaten. Hierdoor ontstonden volgens de ouders incidenten en deed hun zoon uiteindelijk een zelfmoordpoging. Het gebrek aan zorg was voor hen de reden om de rechtszaak aan te spannen.
Uit de dagrapportages blijkt dat hun zoon nauwelijks naar dagbesteding ging, terwijl dit wel de bedoeling was. Verder vinden de ouders dat hun zoon meer individuele aandacht en hulp had moeten krijgen. Volgens de ouders werd Bart niet meer dan zo'n 3 uur per week individueel begeleid en werd er nauwelijks aan de afgesproken gestelde doelen gewerkt, zoals het beheer van de financiën, gezond eten en sporten. Woonzorgnet ontkent dit en stelt dat op veel verschillende manieren is geprobeerd om de gestelde doelen samen met Bart te realiseren.
Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met psychiatrische problemen die niet zelfstandig kunnen wonen. Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat zij te maken hebben met psychoses, verslavingen, ADHD, autisme, niet-aangeboren hersenletsel. Het gaat om 40.000 mensen in Nederland. 

'Het is ons niet gelukt'

Volgens Woonzorgnet mogen ook groepsmomenten, zoals samen eten en boodschappen doen, gerekend worden als individuele uren. De rechter noemt dit verwarrend en stelt vast dat er geen duidelijke urenverantwoording is vastgelegd. Woonzorgnet zegt dat dit niet mogelijk is, omdat individuele aandacht en groepsmomenten door elkaar lopen.
'Het gaat er uiteindelijk om of de doelen worden bereikt. Daarbij gaat het om herstel en participatie van de cliënt. De bewoner moet zelf actie ondernemen en er is samenwerking nodig tussen de cliënt en de zorgverlener. Dat is in het geval van Bart niet van de grond gekomen. Het is ons niet gelukt en het is Bart niet gelukt om het plan uit te voeren.'
Woonzorgnet zegt wel veel uren te hebben besteed aan Bart. Die tijd ging volgens de zorgaanbieder vooral zitten in het contact met de ouders en de incidenten die ontstonden door het gedrag van Bart. 'Het gedrag van Bart had veel impact op personeel en andere bewoners. Wij moeten zorgen dat het ook voor hen veilig is. Wij leggen niet alle schuld bij Bart. We steken ook de hand in eigen boezem. Het is ons niet gelukt. Het is moeilijk om te verkroppen dat we neer worden gezet alsof we niet deugen.'
Omroep Gelderland maakte eerder een reportage over Bart:

Schikking

De ouders van Bart spanden de rechtszaak aan, omdat ze duidelijkheid willen krijgen over hoeveel uren zorg en welke zorg er precies geleverd moet worden aan cliënten zoals hun zoon. Tijdens de schorsing van de rechtszaak sprak de advocaat van de familie de verwachting uit dat als de familie zou winnen, dat Woonzorgnet in beroep zou gaan. Dan zou een jarenlange procedure volgen. Omwille van hun zoon zijn ze daarom akkoord gegaan met een schikking. Ze willen hem niet belasten met een jarenlange procedure, omdat het nu juist goed met hem gaat. Hij is inmiddels in zorg bij een andere zorgverlener.
Bij de schikking hoort ook een zwijgplicht van drie jaar. Bart en zijn ouders mogen niets negatiefs meer naar buiten brengen over Woonzorgnet. Op elke overtreding staat een boete van 2500 euro. De familie krijgt een tegemoetkoming van 6800 euro van Woonzorgnet, waarbij Woonzorgnet benadrukt geen enkele aansprakelijkheid te erkennen.

Eerdere uitspraak klachtencommissie

Bart woonde van een jaar bij Woonzorgnet. De familie van Bart diende eerder ook al een klacht in tegen de gemeente Arnhem. Volgens de familie was er onvoldoende begeleiding en controle door het sociale wijkteam. De klachtencommissie gaf de familie begin dit jaar gelijk en gaf het advies om voortaan duidelijke afspraken te maken met zorgaanbieders als het gaat om hoeveel uren zorg iemand krijgt en welke zorg er per uur geleverd wordt. Volgens de klachtencommissie is de zorg anders oncontroleerbaar. Het is volgens de commissie aan de sociale wijkteams om de zorgaanbieders beter te controleren.

Arnhem: 'geen zicht op geleverde zorg'

De familie had naar aanleiding van hun klacht ook een gesprek met de gemeente Arnhem. Die erkende hierbij dat er in geen enkele vergelijkbare situatie concrete afspraken worden gemaakt als het gaat om de besteding van de zorguren. Met als gevolg dat de inwoners van Arnhem niet weten op hoeveel uren individuele begeleiding ze aanspraak kunnen maken.

Onderzoek inspectie positief

De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) deed in opdracht van de gemeente Arnhem naar aanleiding van de klacht van de familie Bruil vorig jaar mei een inspectie bij Woonzorgnet. Hierbij is gekeken naar protocollen en de verantwoording van de geleverde dienstverlening. Verder is gesproken met een aantal medewerkers en cliënten van de cliëntenraad. Deze waren allen tevreden over de werkwijze binnen Woonzorgnet, zo staat in het rapport. Volgens VGGM biedt het bedrijf goede zorg en voldoet het bedrijf aan alle wettelijke en gemeentelijke eisen. Naar de mogelijke fouten die er gemaakt zouden zijn in de begeleiding van Bart Bruil is geen onderzoek gedaan.
Woonzorgnet biedt in Arnhem, Nijmegen, Renkum, Rheden en Nunspeet en wordt betaald door deze gemeenten. Op de Arnhemse locatie waar Bart in zorg was biedt Woonzorgnet aan 24 cliënten zorg in de leeftijd van 19-64 jaar. De doelgroep is algemene psychiatrie (70%) en autisme (30%) met een normale verstandelijke ontwikkeling. De begeleiding is gericht op re-integratie en socialisatie; meer zelfstandigheid en de regie over eigen leven weer terug nemen.

Zie ook:

Lees ook ons dossier zorgfraude
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!