Nieuws

Plan rondweg Lochem met nieuwe brug Twentekanaal gepresenteerd

Het provinciale plan voor de aanleg van de rondweg Lochem, ook wel de N346 Schakel Achterhoek A1 genoemd, ligt vanaf donderdag ter inzage. Iedereen kan dan zijn mening geven over het plan, waarmee 85 miljoen euro gemoeid is.
LOCHEM - Het provinciale plan voor de aanleg van de rondweg Lochem, ook wel de N346 Schakel Achterhoek A1 genoemd, ligt vanaf donderdag ter inzage. Iedereen kan dan zijn mening geven over het plan, waarmee 85 miljoen euro gemoeid is.
De aanleg van de weg moet ervoor zorgen dat verkeer sneller, beter en veiliger door kan rijden van de Achterhoek naar de A1. Er komt een provinciale weg met twee rijstroken (één per richting), waar een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur geldt. De omliggende bedrijven en woningen worden zoveel mogelijk met parallelwegen aangesloten op de weg.

Nieuwe brug over Twentekanaal

Ook komt er een nieuwe brug over het Twentekanaal voor gemotoriseerd verkeer. Zodra die er ligt, wordt de Lochemsebrug alleen nog gebruikt voor langzaam verkeer. De Goorseweg wordt een parallelweg. De bomenlaan, onderdeel van nationaal landschap De Graafschap, wordt zo behouden. Maar waar de weg afbuigt naar de nieuwe brug is het wel nodig om bomen te kappen. Het precieze aantal wordt later bekend.

Rondweg tussen 2022 en 2024 open

De provincie houdt op 11 april een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis van Lochem, waar het ontwerp-inpassingsplan wordt toegelicht. Dit najaar wordt het definitieve plan verwacht. De openstelling van de weg is gepland tussen 2022 en 2024.
Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl