Nieuws

Defensie liet steken vallen bij onderzoek misstanden Oranjekazerne

Defensie heeft forse steken laten vallen bij het interne onderzoek naar de misstanden op de kazerne Schaarsbergen. Dat concludeert de Commissie Sociaal Veilige Werkomgeving Defensie in haar tussenrapportage Dossier Schaarsbergen. © Defensie
ARNHEM - Defensie heeft forse steken laten vallen bij het interne onderzoek naar de misstanden op de kazerne Schaarsbergen. Dat concludeert de Commissie Sociaal Veilige Werkomgeving Defensie in haar tussenrapportage Dossier Schaarsbergen.
Daarin stelt de Commissie dat onder andere de samenstelling van de interne commissie die het onderzoek deed niet onafhankelijk was omdat er iemand inzat die de verdachten zou kennen. Ook ontbreken belangrijke stukken in het dossier die door de door melders waren aangeleverd.

Vinger in de kont

Drie militairen trokken in 2013 aan de bel over onder andere het dreigen met ‘een vinger in de kont’ en het structureel gepest en gekleineerd worden. De zaak kwam naar buiten na een publicatie in de Volkskrant op 2 november 2017, waarna de Commissie Sociaal Veilige Werkomgeving Defensie werd opgericht.

Angst als ‘verrader’ gezien te worden

Volgens de commissie is er spraken van grote terughoudendheid bij militairen om te melden. Men wil niet als ‘verrader’ worden gezien en bijna alle melders hebben nadeel ondervonden nadat ze een melding hebben gedaan. Volgens melders krijg je ‘een kruisje achter je naam’, ben je ‘aangeschoten wild’, is er ‘gedoe met je geweest’ en krijg je een ‘onstabiel carrièreverloop’. Dat leidt bij velen tot psychische en fysieke klachten, angst en spanningen en langdurig thuis zitten. De regels en gedragscodes blijken in de praktijk soms niet nageleefd te worden.

Tientallen meldingen

Eind december 2017 werd het meldpunt geopend waar militairen terecht konden met meldingen van misstanden bij Defensie. Hier zijn de afgelopen drie maanden 55 meldingen binnengekomen. De top drie van de meldingen bestaat uit pesten, benadeling na het doen van een melding, (seksuele) intimidatie en (seksueel) geweld. De meeste meldingen komen van de Landmacht.

Reactie staatssecretaris

Staatssecretaris Barbara Visser zegt de te betreuren dat de commissie steken heeft laten vallen. 'Hierdoor hebben de slachtoffers niet altijd de ondersteuning, het vertrouwen en respect gekregen dat zij verdienden in deze voor hun moeilijke situatie. Dat betreur ik ten zeerste', schrijft de staatssecretaris van Defensie in een brief aan de Tweede Kamer.
Defensie heeft vandaag ook een plan van aanpak naar de Kamer gestuurd. In 'Een veilige defensieorganisatie' is specifiek aandacht voor het het voorkomen van normoverschrijdend gedrag en pestgedrag, de meldcultuur binnen Defensie, het professionaliseren van het intern onderzoek binnen Defensie.
De Commissie Sociaal Veilige Werkomgeving Defensie komt in juli 2018 met haar eindrapportage.

Zie ook:

Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl