Nieuws

Reacties GGZ-instellingen op de wachttijden bij de jeugdhulp

ARNHEM - Omroep Gelderland deed onderzoek naar wachttijden bij de jeugd-GGZ. Hieronder leest u de reacties van de zorgaanbieders met hun verklaring voor deze wachttijden. De aanbieders die aan het woord komen zijn Melody Psycare GGZ, Pro Persona, Dokter Bosman, Max Ernst en Pluryn. Ook kunt u hieronder de antwoorden lezen van de Arnhemse wethouder op vragen over de wachtlijstproblematiek bij de jeugd-GGZ.

Melody Psycare GGZ

Melody Psycare GGZ heeft drie locaties, in Arnhem, Doetinchem en Dinxperlo. Per jaar behandelt Melody Psycare GGZ zo'n 300 cliënten. De zorgaanbieder is gespecialiseerd in de behandeling van hechtingsproblematiek en vroegkinderlijke traumatisering bij kinderen en volwassenen. In Dinxperlo is een wachttijd van 52 weken voor kinderen. In Arnhem en de wijde omgeving is een wachttijd van 28 weken. In Doetinchem 12 weken.

Directeur Krista Schaeffer:

'De lange wachtlijst komt door het beleid van de verzekeraars. Omdat wij ook het netwerk van een cliënt bij de behandeling betrekken, hebben we meer tijd nodig, maar de vergoeding hiervoor is niet toereikend. Door de onzekerheid die dat teweegbracht, weet je niet hoeveel mensen je kunt aannemen. Omdat wij heel erg specialistisch werken, moeten we personeel ook extra opleiden. Dat is een behoorlijke investering die je niet zomaar doet. Daarbij is het lastig om nieuwe mensen te vinden, ook door de lagere tarieven die we krijgen van gemeenten.'
'Onze trajecten kunnen soms jaren duren, terwijl de tendens bij financiers is om alle trajecten zo kort mogelijk te laten duren. Andere GGZ-instellingen spelen daarop in door hun beleid daarop aan te passen en verwijzen uiteindelijk voor de langere trajecten naar ons door. Gemeenten zijn er nu wel steeds meer van overtuigd dat specialistische hulp nodig is, maar de vergoedingen zijn daarbij niet passend. Hierdoor is het ook moeilijk om personeel te vinden.'
'Voor de meest ingewikkelde cliënten zijn overal de langste wachttijden. Hierdoor krijg je onder andere een toename van het aantal verwarde mensen. Dat komt omdat ze op dat moment niet de hulp krijgen die ze nodig hebben.'

Pro Persona

Pro Persona Jeugd biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar en voor hun ouders. Pro Persona biedt de hulp in Arnhem, Ede, Nijmegen en Tiel.

Marc Verbraak, klinisch psycholoog en hoofd zorgprogramma jeugd:

'Bij de intake hebben wij niet of nauwelijks wachttijd. Onze wachttijd is 8 weken ongeveer en die wachttijd heeft niets te maken met de budgetten van de gemeente. Die ontstaat bij ons vooral omdat wij toestemming moeten hebben van beide ouders. Een wijkteam kan naar ons doorverwijzen, maar voordat wij aan de slag kunnen, hebben wij de toestemming van de betrokken ouders nodig. Dat gebeurt niet automatisch al via het wijkteam. Die toestemming van ouders kan soms langer duren. Zeker als het om gescheiden ouders gaat en met ouders die met een vechtscheiding te maken hebben is het nog ingewikkelder.'
'Waar wij onze wachtlijsten mee kunnen beperken, is door een betere doorstroom van de patiënten. Want het wachtlijstprobleem is niet alleen een probleem van de ingang, maar juist ook van de uitgang. Het op tijd ook weer stoppen van de behandeling. Bij te weinig doorstroming stokt het aan de poort. Wij werken nu met een strakkere structuur van tussentijds evalueren met de patiënt. Hierbij richten we ons op de doelen die we stellen per patiënt. Uitgangspunt is zo kort als mogelijk behandelen en zo lang als nodig. Daarin kunnen wij de patiënt ook meer of minder behandelonderdelen bieden door verschillende professionals. Dat is wat ons tot gespecialiseerde ggz maakt.
Wij merken dat als je meer stuurt op de doelen dat je patiënten uiteindelijk korter kunt behandelen. Eerder was het zo dat als het goed ging met een patiënt dat we deze dan nog wel in de gaten bleven houden. Daarvoor bleven we dan ook steeds afspraken maken. Dat is tijd die we ook aan nieuwe patiënten zouden kunnen besteden. Als het nu goed met ze gaat, zijn ze bij ons klaar en kan er gekeken worden of er verder ondersteunende hulp via een wijkteam geregeld kan worden.'

Dokter Bosman

Dokter Bosman heeft 26 locaties en behandelt met zo'n 300 medewerkers 3000 tot 4000 kinderen per jaar. Een gemiddelde behandeling duurt 8 maanden.
De wachttijd bij de Gelderse locaties is voor het aanmeldingstraject tussen 2 en 4 weken. Daarna word je direct behandeld. 

Directeur Michiel Bosman:

'Door de onzekere tijd hebben wij vooral geïnvesteerd in een flexibele schil van basispsychologen. Vast personeel wordt elk jaar duurder, terwijl de tarieven van de gemeenten elk jaar omlaag kunnen gaan. Dus dat is voor de langere termijn een probleem. Om de wachtlijst kort te houden, screenen we vooraf intensief of ouders en kinderen bij ons op de goede plek zijn.'
'De gemeenten zeggen dat kinderen zorg moeten kunnen krijgen, daarom zijn er geen budgetplafonds. Maar er wordt wel gestuurd op tarieven en de lengte van een behandeling. Verder maken wij afspraken met wijkteams over een snelle instroom en doordat wij vooraf uitgebreid screenen, komt het ook voor dat wij ouders en kind terugsturen naar het wijkteam, als er bijvoorbeeld meer hulp in het gezin nodig is.'

Max Ernst

Max Ernst biedt basis en specialistische GGZ voor kinderen en volwassenen. Max Ernst heeft 16 vestigingen, waarvan 3 in Gelderland. Bij de jeugdhulp is er in Ede en Nijmegen een wachtlijst van 2 weken en in Arnhem moet je 12 weken wachten.

Directeur Fabian Jacobs:

'Ik heb er geen verklaring voor waarom bij ons de wachtlijst korter is dan elders. Wachttijden wisselen. De actuele wachttijd is niet ontstaan door beperkingen in het beschikbare budget dat we krijgen van de gemeente. Op dit moment is het een samenspel tussen vraag en aanbod.  Onze cliënten worden meestal via de huisarts verwezen. Slechts een beperkt aantal wordt via het wijkteam aangemeld.'

Pluryn

Pluryn biedt complexe zorg. De organisatie heeft meer dan 400 locaties. Er werken 7400 professionals en 1000 vrijwilligers. Jongeren en volwassenen komen bij Pluryn voor behandeling en ondersteuning: zowel aan huis als in voorzieningen voor gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ. 

Directeur Marlijn Lenselink:

'Met name bij jeugdhulp met verblijf zijn de wachtlijsten gegroeid. Dit komt doordat bij de lichte vorm van jeugd met verblijf de bedden zijn afgebouwd, terwijl de voorkant (preventie) daar nog niet voldoende op is ingericht.  Daardoor vallen sommige jongeren tussen wal en schip. Een aantal kan worden opgevangen door wijkteams, andere stromen alsnog door naar de complexe zorg, omdat er een escalatie heeft plaatsgevonden.
Daarnaast hebben gemeenten meer zicht gekregen op wat zich afspeelt achter voordeuren in de wijk. Dat levert een grotere toestroom op. 
Jongeren die zware zorg nodig hebben, krijgen ter overbrugging lichtere zorg. Soms gaat dit goed, maar niet altijd. In echt schrijnende gevallen creëren we iets. Wachttijden verschillen per doelgroep en hangen af van de complexiteit van de problematiek. Wachtlijsten zijn ook niet altijd betrouwbaar omdat jongeren bij verschillende instellingen op de wachtlijst staan.'

Antwoorden wethouder op vragen over wachtlijsten

Onlangs beantwoordde de Arnhemse wethouder Martijn Leisink vragen van een aantal gemeenteraadsleden over de problematiek rondom de jeugd-GGZ. Lees hier zijn antwoorden.
Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl