Nieuws

MeSa Zorg krijgt drie maanden de tijd om zich te bewijzen

De zorgboerderij in Herveld.
Het herstelplan van zorgaanbieder MeSa Zorg uit Herveld (gemeente Overbetuwe) is goedgekeurd door de Regio Centraal Gelderland. Daarin zijn verschillende gemeenten verenigd die gezamenlijk afspraken hebben gemaakt met zorgaanbieders. MeSa Zorg krijgt drie maanden de tijd om de afspraken en protocollen die nu op papier staan ook in de praktijk tot uitvoering te brengen. © Google Streetview
HERVELD - Het herstelplan van zorgaanbieder MeSa Zorg uit Herveld (gemeente Overbetuwe) is goedgekeurd door de Regio Centraal Gelderland. Daarin zijn verschillende gemeenten verenigd die gezamenlijk afspraken hebben gemaakt met zorgaanbieders. MeSa Zorg krijgt drie maanden de tijd om de afspraken en protocollen die nu op papier staan ook in de praktijk tot uitvoering te brengen.
Na die drie maanden zal opnieuw geëvalueerd worden of MeSa Zorg aan de eisen voldoet om zorg te mogen verlenen. De cliëntenstop is inmiddels wel opgeheven. Maar de zorgaanbieder mag alleen nieuwe cliënten aannemen in overleg met de sociale wijkteams en de gemeenten die een contract hebben met MeSa Zorg.
MeSa Zorg heeft een zorgboerderij in Herveld en sinds vorig jaar ook een trainingshuis in Zetten. Op de zorgboerderij zitten minderjarigen en (jong)volwassenen die er 24-uurszorg krijgen. In het trainingshuis biedt de zorgverlener begeleid wonen aan zo'n tien (jong)volwassenen. De cliënten hebben verstandelijke beperkingen, psychische problemen, gedragsproblemen en/of verslavingsproblemen. 

Klokkenluiders

Onlangs trok een groep klokkenluiders aan de bel, omdat volgens hen op de twee locaties in Herveld en Zetten de veiligheid van cliënten en personeel in gevaar is. Zo kwam het voor dat minderjarigen zorg krijgen tussen drugsgebruikers, stonden stagiairs alleen op een groep van tien cliënten met complexe problemen en stond de politie door incidenten regelmatig op de stoep. De gemeentelijke inspectie deed naar aanleiding van de noodkreet onderzoek en erkende de klachten van de klokkenluiders.

Plan van aanpak

Uit de inspectie die de gemeente Overbetuwe eind vorig jaar liet uitvoeren door de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) bleek dat er onvoldoende geschoold personeel werd ingezet. Er moest een plan van aanpak komen en 28 februari zou de zorg weer op orde moeten zijn.
Volgens de Regio Centraal Gelderland en de gemeente Overbetuwe voldoet het plan van aanpak op papier. Zowel de Regio als MeSa Zorg zeggen niet in te kunnen gaan op de inhoud hiervan. Ook zijn de inspectierapporten nooit openbaar gemaakt waaruit blijkt aan welke eisen de zorgaanbieder zou moeten voldoen.
De inspectie adviseert de gemeenten die een contract hebben met MeSa Zorg om de zorgaanbieder opnieuw drie maanden de tijd te geven. De gemeenten nemen dat advies over. 'Het personeel voldoet aan de scholingseisen en MeSa Zorg zal in de praktijk moeten laten zien dat wat op papier staat ook werkelijk in de praktijk wordt gebracht. Wij zullen dit nauw monitoren. De zorgaanbieder ligt onder een vergrootglas bij ons, want ze zijn er nog niet.'

Personeelslid geslagen

De gemeente wil niet ingaan op het feit dat er onlangs nog een personeelslid in elkaar is geslagen door een minderjarige bewoner. Dit incident is niet gemeld bij de gemeente, terwijl dit volgens de regels wel zou moeten. Het personeelslid heeft aangifte gedaan bij de politie.
Directeur Sabine van Meurs van MeSa Zorg erkent dat het incident is gebeurd. Ze wil hier verder niet inhoudelijk op ingaan. 'Die dingen gebeuren, omdat we nu eenmaal met problematische bewoners te maken hebben. Wij keuren het incident af en vinden het niet fijn als personeel geslagen wordt. Maar ik kan niet garanderen dat er nooit meer iets zal gebeuren. Onze bewoners hebben niet voor niets zorg nodig als ze bij ons komen.'
Van Meurs wil niet ingaan op de vraag of er een melding van het incident is gedaan bij de Regio of de gemeente. 'Wij hebben korte lijnen met de gemeente. Dat is iets tussen de gemeente en ons.' Ook wil ze niet ingaan of bij een dergelijk incident de politie wordt ingeschakeld. 'Wij hebben protocollen en die volgen wij. Die ga ik niet met de buitenwereld delen. De ene keer bellen we wel de politie en de andere keer niet.'

Personeel ziek

De afgelopen maanden waren druk voor MeSa Zorg. Directeur Sabine van Meurs van MeSa Zorg erkent dat het stressvol was en dat meerdere personeelsleden zich ziek hebben gemeld. 'De ene kan beter met veranderingen omgaan dan de andere. Het wil niet altijd zeggen dat ze door het onderzoek van de gemeente ziek zijn geworden. Dat kunnen ook privé-omstandigheden zijn.'
Ondertussen is er personeel met veel ervaring aangenomen. Hoeveel personeel wil Van Meurs niet kwijt. 'Wij hebben heel erg hard gewerkt de afgelopen maanden. Dat deden we altijd al. We willen ons altijd verbeteren. Er zijn in ieder geval veel ervaringsjaren bij het personeel.' Van Meurs heeft het proces als positief ervaren en heeft vertrouwen in de toekomst. 'We hebben goede gesprekken gehad met de gemeente. Er is veel meer direct contact en dat is prettig.'
De afspraken die met MeSa Zorg zijn gemaakt gelden niet alleen voor de gemeente Overbetuwe, maar ook voor de andere gemeenten die aangesloten zijn bij Regio Centraal Gelderland. Dat zijn Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar. Deze gemeenten contracteren gezamenlijk de zorg voor wmo en jeugdzorg. Zorgkantoor Menzis is ook bezig met een onderzoek naar aanleiding van signalen die Menzis heeft gekregen over MeSa Zorg.  

Lees ook:

Lees ook ons zorgdossier.
Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl