Nieuws

Steggelende partijen om tafel over Varikse nevengeul

Een stuurgroep bestaande uit provincie, waterschap en de gemeentes Neerijnen en Tiel zitten donderdag bij elkaar om advies uit te brengen aan de minister over dijkaanpassingen ter hoogte van Varik en Heesselt. Een optie daarbij is de aanleg van een nevengeul voor de Waal bij de twee dorpen. © Omroep Gelderland
VARIK - Een stuurgroep bestaande uit provincie, waterschap en de gemeentes Neerijnen en Tiel zitten donderdag bij elkaar om advies uit te brengen aan de minister over dijkaanpassingen ter hoogte van Varik en Heesselt. Een optie daarbij is de aanleg van een nevengeul voor de Waal bij de twee dorpen.
Op voorhand zijn de verschillende partijen het al niet met elkaar eens. De provincie is bijvoorbeeld uitgesproken voorstander van een nevengeul. De gemeente Neerijnen daarentegen is helemaal tegen. Neerijnen ziet meer in dijkversterking en meer ruimte voor het water aan de rivierkant van de bestaande dijken. De bocht in de rivier de Waal bij Heesselt vormt nu een natuurlijke barrière bij hoogwater, die situatie moet in de toekomst wel verbeterd worden.

Standpunten liggen ver uiteen

De provincie ziet in een nevengeul de beste optie. Naast een betere veiligheid zo de leefbaarheid van het gebied sterk vooruit gaan. Zo zouden de mogelijkheden voor toerisme ook versterkt worden.
De tegenstanders zien vooral het gevaar van een dijkdoorbraak bij hoogwater. Het relatief kleine gebied tussen Waal en nevengeul zou dan snel kunnen volstromen en de mogelijkheden van een evacuatie van de dorpen zou dan maar beperkt zijn.

Minister komt zelf praten

De stuurgroep brengt donderdag advies uit aan de minister. De kans is dus aanzienlijk dat dit advies niet eenduidig zal zijn. Uiteindelijk moet de minister van Infrastructuur en Waterstaat zelf een besluit nemen. Minister Cora van Nieuwenhuizen komt maandag zelf naar Varik om met bewoners te praten. Bij het gesprek zitten zowel voor- als tegenstanders van de nevengeul.
Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl