Nieuws

SP krijgt tientallen klachten: 'Veel meer mis met Wmo in Lingewaard'

Carla Claassen ontdekte dat haar medisch keuringsrapport is aangepast (Omroep Gld)
Er zijn veel meer gevallen in Lingewaard waarbij mensen die zorg nodig hebben van het kastje naar de muur worden gestuurd. Dat zegt de SP in die gemeente. Bij de hulpdienst van die partij kwamen vorig jaar 38 klachten binnen van mensen die zich niet gehoord voelen door de gemeente.
BEMMEL - Er zijn veel meer gevallen in Lingewaard waarbij mensen die zorg nodig hebben van het kastje naar de muur worden gestuurd. Dat zegt de SP in die gemeente. Bij de hulpdienst van die partij kwamen vorig jaar 38 klachten binnen van mensen die zich niet gehoord voelen door de gemeente.
De meeste mensen willen hun verhaal alleen anoniem te doen, omdat ze niet durven in te gaan tegen de gemeente van wie ze zo afhankelijk zijn voor hun voorzieningen. Donderdagavond zou één van hen nog inspreken bij de gemeenteraad, maar uiteindelijk zag die daarvan af.
Carla Claassen (SP) zocht wel de publiciteit op, wat haar op veel verwijten van mede-raadsleden kwam te staan omdat zij haar eigen geval gebruikt voor een politiek statement. 'Ik heb ook lang getwijfeld, maar dit moet gewoon stoppen.'

Medisch rapport veranderd

Claassen kreeg niet de voorzieningen waar ze om gevraagd had, terwijl de arts tijdens de keuring vond dat die voorzieningen wel nodig waren. Ze kwam erachter dat het medisch rapport over haar op aandringen van de gemeente is aangepast. Volgens Claassen gaat er ook in andere gevallen veel mis.
Zo is er volgens de SP'er in Lingewaard een ouder echtpaar dat slecht ter been is en een traplift nodig heeft. Maar omdat ze al op de wachtlijst staan voor een zorgwoning zou de gemeente niets meer doen met die aanvraag voor een traplift. 'Die situatie duurt nu al meer dan een halfjaar en het is wachten op ongelukken', schetst Claassen.

Zaak helemaal opnieuw

Bij de persoon die uiteindelijk toch niet durft in te spreken bij de gemeenteraad, blijkt er zo veel mis gegaan te zijn dat de bezwaarcommissie vindt dat de gemeente haar werk opnieuw moet doen. Saillant detail volgens Claassen: de ambtenaar die haar zaak behandelde is dezelfde als de ambtenaar die de zaak van Claassen behandelde.
Het artikel gaat verder onder de video:
SP krijgt tientallen klachten: 'Veel meer mis met Wmo in Lingewaard'
In een ander geval gaat het om iemand die terminaal is en bij wie het maar niet lukt om een rolstoel te krijgen. Volgens Claassen wordt hij constant doorverwezen naar een pool waar je een rolstoel kunt lenen, als je die reserveert. 'Maar deze persoon is terminaal en wil als hij zich nog goed voelt graag iets gaan doen met familie. Dan is het toch niet handig dat je zo'n rolstoel van tevoren moet reserveren?'

Parkeerkaart voor gehandicapten

In weer een andere situatie wilde een man de gehandicaptenparkeerkaart van zijn vrouw in een rolstoel verlengen. Hij kreeg nul op het rekest, omdat zijn vrouw psychisch nog in orde is.
Claassen ziet ook hier weer parallellen met haar eigen zaak: 'Dezelfde arts die mijn rapport heeft aangepast zei tijdens de keuring van deze vrouw dat de kaart waarschijnlijk niet verstrekt zou worden. Want, zo zei hij tegen de aanvrager: uw vrouw kan rustig op de stoep blijven wachten, totdat u ergens een geschikte parkeerplek heeft gevonden.'

Beleid om hand op de knip te houden

Volgens Claassen is het 'gewoon beleid' van Lingewaard om zo min mogelijk uit te geven aan voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 'In 2016 is er op het gebied van het Sociale Domein in Lingewaard bijna 3 miljoen euro overgehouden. Alleen al op de Wmo-voorzieningen werd 1,8 miljoen euro overgehouden.'

Drukmiddel om kosten te besparen

Maarten Hijink van de SP in de Tweede Kamer heeft intussen vragen aan de minister gesteld over deze kwestie. 'Wij krijgen meer geluiden uit het land dat indicaties zo worden aangepast dat er minder zorg verleend hoeft te worden.'
Volgens Hijink komt dit doordat de gemeente twee petten opheeft. Die is én verantwoordelijk voor de indicaties én voor de financieringen, waardoor er dus een drukmiddel ontstaat om kosten te besparen. 'Dat is natuurlijk niet waar de Wmo voor bedoeld is, zorggeld moet besteed worden aan zorg en moet niet opgepot worden.'
Docent gezondheidsrecht Olga Floris (Erasmus Universiteit) onderschrijft deze visie en voegt eraan toe dat adviesbureaus die door de gemeente worden ingehuurd hierdoor ook de prikkel krijgen om zo min mogelijk voorzieningen (zoals een rolstoel) te adviseren. 'Dat zou anders moeten en ja, dat is natuurlijk helemaal in strijd met rechten van mensen en wetgeving zoals het door de politiek ooit is bedacht.'

Artsen zijn niet zo onafhankelijk als ze zeggen te zijn

Jurist Kevin Wevers die al vele Wmo-rechtszaken van gemeentes heeft gewonnen, heeft al langere tijd het vermoeden dat veel medische keuringen niet onafhankelijk van de gemeente worden opgesteld. Wevers: 'De zaak van Carla Claassen legt heel expliciet bloot dat er wel degelijk sturing is van de gemeente. Dat de artsen lang niet zo onafhankelijk zijn als ze zeggen.'

Rolstoel hergebruiken

Carla Claassen vindt het ook verkeerd dat één van de betrokken medisch adviesbureaus zowel de rapporten opstelt als de scholing verricht voor ambtenaren van de gemeente Lingewaard. Dat zou de objectiviteit van beide partijen niet ten goede komen.
Bovendien wijst zij erop dat het lang niet altijd nodig is om op deze manier kosten te besparen. 'Neem nou het voorbeeld van die rolstoel die de terminaal zieke patiënt niet krijgt. De gemeente wéét toch dat dit maar tijdelijk is? Na het overlijden van deze patiënt kan de rolstoel gewoon worden hergebruikt.'
Omroep Gelderland heeft wethouder Johan Sluiter om een reactie gevraagd en die laat via zijn woordvoerder het volgende weten:
'In de klachten die gekenschetst worden, herkent de wethouder zich niet. Vermelde zaken hebben betrekking op persoonlijke kwesties en daar doet de gemeente geen uitspraken over. Het enige dat bekend is over het meldpunt is, dat het bestaat omdat door de SP hiervan melding is gemaakt in een raadsvergadering.'

Zie ook: