Nieuws

Provincie wil hoogwatergeul ondanks protest omwonenden en gemeente

Gedeputeerde Staten van Gelderland willen toch een hoogwatergeul bij Varik. Daarmee staan ze lijnrecht tegenover de gemeente Neerijnen die eerder tegen de geul stemde. © archief Omroep Gelderland
ARNHEM - Gedeputeerde Staten van Gelderland willen toch een hoogwatergeul bij Varik. Daarmee staan ze lijnrecht tegenover de gemeente Neerijnen die eerder tegen de geul stemde.
Het provinciebestuur heeft een voorkeur voor de geul boven dijkverzwaring omdat daardoor de waterstand in het gebied flink omlaag kan. Dat hebben Gedeputeerde Staten dinsdag besloten. Het besluit van GS gaat in tegen de wens van de gemeente Neerijnen. De gemeenteraad stemde in december tegen de nevengeul. Neerijnen heeft juist een voorkeur voor dijkverhoging en aanpassingen aan de rivierloop. 
Ook de inwoners van Varik en Heesselt willen de geul niet. De dorpen zullen door de geul bij extreem hoog water afgesneden worden van de wal en komen dan in een soort badkuip te liggen. Daarover bestaat veel ongerustheid omdat bij een dijkdoorbraak het gebied snel zou vollopen. Dan is er weinig tijd om te evacueren, vrezen de dorpsbewoners.
De tekst gaat verder onder de reportage
Provincie wil hoogwatergeul ondanks protest omwonenden en gemeente

'Geul maakt gebied veiliger'

Maar Gedeputeerde Staten stellen dat de geul het gebied veiliger maakt omdat de waterstand dan flink omlaag kan. Dat is een voordeel voor Varik en Heesselt, maar ook voor een veel groter gebied dat bovenstrooms ligt. Daarnaast kan het omliggende gebied worden ingericht als natuurgebied, met veel mogelijkheden voor recreatie. En dat vergroot weer de leefbaarheid, meent het provinciebestuur. Bij een dijkverhoging kan dat niet. 
De provincie Gelderland en de gemeente Neerijnen zitten samen in een stuurgroep die op 8 februari met een gezamenlijk advies aan de minister moet komen over de vraag of er nu wel of geen nevengeul komt. Ook Rijkswaterstaat, Waterschap Rivierenland en de gemeenten Tiel en Neerijnen zitten daarin. Het is dus nog onzeker welke kant het advies op gaat. De minister neemt waarschijnlijk in mei een beslissing.

Zie ook:

Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl