Nieuws

Cliëntenstop voor MeSa Zorg; gemeente stelt nieuw ultimatum

De zorgboerderij in Herveld.
Zorgaanbieder MeSa Zorg in Herveld heeft op tijd het herstelplan ingeleverd bij de gemeente Overbetuwe. De gemeente had een ultimatum gesteld voor de in opspraak gekomen zorgaanbieder. © Google Street View
HERVELD - Zorgaanbieder MeSa Zorg in Herveld heeft op tijd het herstelplan ingeleverd bij de gemeente Overbetuwe. De gemeente had een ultimatum gesteld voor de in opspraak gekomen zorgaanbieder.
Na een inspectie bleek dat er onvoldoende geschoold personeel ingezet wordt en daarom moest er uiterlijk 15 januari een plan van aanpak komen. Op dit moment bestudeert de gemeente het plan en is er een nieuw ultimatum gesteld. Uiterlijk 28 februari moet de zorg op orde zijn. Tot die tijd worden er geen nieuwe cliënten geplaatst.
De gemeente Overbetuwe wil niet ingaan op de inhoud van het ingediende plan van aanpak, op de eisen die zijn gesteld en of het plan voldoet aan de gestelde eisen. Zorgkantoor Menzis doet inmiddels ook onderzoek naar signalen die Menzis heeft gekregen over de zorgaanbieder. Het zorgkantoor zelf heeft geen contract met MeSa Zorg, maar er zitten wel een aantal cliënten die er via Menzis met een persoonsgebonden budget zorg krijgen.
MeSa Zorg heeft een zorgboerderij in Herveld en sinds vorig jaar ook een trainingshuis in Zetten. Op de zorgboerderij zitten minderjarigen en (jong)volwassenen die er 24-uurszorg krijgen. In het trainingshuis biedt de zorgverlener begeleid wonen aan zo'n tien (jong)volwassenen. De cliënten hebben verstandelijke beperkingen, psychische problemen, gedragsproblemen en/of verslavingsproblemen.

Klokkenluiders

Onlangs trok een groep klokkenluiders aan de bel, omdat volgens hen op beide locaties de veiligheid van cliënten en personeel in gevaar is. Zo komt het voor dat minderjarigen zorg krijgen tussen drugsgebruikers, staan stagiairs alleen op een groep van tien cliënten met complexe problemen en staat de politie door incidenten regelmatig op de stoep. De gemeentelijke inspectie deed naar aanleiding van de noodkreet onderzoek en heeft de klachten van de klokkenluiders erkend.

Cliëntenstop

Alle gemeenten die een contract met MeSa Zorg hebben, plaatsen geen nieuwe cliënten totdat de zorg weer op orde is. Dit geldt ook voor Jeugdbescherming Gelderland die er op dit moment twee cliënten heeft zitten en jeugdzorgorganisatie Entrea/Lindenhout, die onlangs naar aanleiding van de inspectie twee kinderen van MeSa Zorg elders heeft geplaatst. 
De gemeente Overbetuwe wil verder niet ingaan op de vraag of er mogelijk ook een fraudeonderzoek is gestart. De jaarcijfers van MeSa Zorg zijn in ieder geval niet inzichtelijk. MeSa Zorg bood in 2016 alleen via pgb zorg en hoefde zich volgens de instantie die daarover gaat, het CIBG, daarom maar beperkt financieel te verantwoorden. Onlangs zijn de regels voor beperkte verantwoording aangepast en daarom zal MeSa zich over 2017 wel moeten verantwoorden. Die cijfers zullen over een aantal maanden bekend worden.
MeSa Zorg wil niets zeggen over het herstelplan en wacht het onderzoek van de gemeente af. Directeur Sabine van Meurs vertelde eerder dat ze zich niet herkent in de beschuldigingen van de klokkenluiders. 'Wij voldoen aan alle wettelijke eisen. Het is goed dat instanties alert zijn, maar in ons geval is dat ten onrechte. Wij vertrouwen op een goede uitkomst van de inspectie.’ 

Zie ook:

Lees ook ons zorgdossier
Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl