Nieuws

Arts paste medisch rapport aan onder druk van gemeente

NIJMEGEN - De keuringsarts die een medisch rapport aanpaste ten nadele van een inwoner uit Lingewaard, deed dat onder druk van de gemeente. Dat staat in zijn verweerschrift dat in handen is van Omroep Gelderland. De betreffende arts staat 16 januari voor het Medisch Tuchtcollege.
Het gaat om de zaak van Carla Claassen uit Lingewaard die in een rolstoel zit en bij de gemeente voorzieningen had aangevraagd, zoals een aanrecht waar zij met haar rolstoel onder kan rijden. Omdat deze voorzieningen ook na keuring van een arts werden afgewezen, vroeg zij om het keuringsrapport.

Twee geheel verschillende rapporten

Toen de gemeente Lingewaard het rapport niet wilde overleggen, vroeg zij het op bij de keuringsinstantie die door de gemeente was ingehuurd. In het rapport pleitte de arts vóór de toekenning van de gevraagde voorzieningen.
Maar toen enkele dagen daarna het rapport tóch via de gemeente bij Claassen terechtkwam, bleek dat een totaal ander rapport te zijn. Nu werden de gevraagde voorzieningen afgewezen.
Omroep Gelderland maakte eerder deze reportage (tekst gaat verder onder de video):
In het verweerschrift van de betreffende arts geeft die toe dat hij onjuist heeft gehandeld. Maar hij beroept zich op verzachtende omstandigheden omdat hij door de gemeente Lingewaard onder druk is gezet om het rapport aan te passen.
De arts, die inmiddels niet meer werkt voor keuringsinstantie Sciopeng, zegt onder meer dat hij nog in zijn inwerkperiode zat toen deze zaak speelde. Zijn advocaat schrijft: 'Hij was daardoor nog niet geheel eigen met de werkwijze van werkgever Sciopeng en diens opdrachtgevers, in dit geval de gemeente Lingewaard.'

Eerste rapport pleitte vóór de gevraagde voorzieningen

De arts die Carla Claassen op 26 juli 2017 moest keuren, dacht eigenlijk dat hij haar alleen moest keuren ter beoordeling van een Gehandicapten Parkeer Kaart. Maar het bleek te gaan om een complexe beoordeling om te bepalen wat Claassen nog zelf kan doen in huis.
Toch stelde hij een rapport op waarin hij pleitte vóór de gevraagde voorzieningen. 'Verweerder (de arts, red.) dacht dat zijn bemoeienis met kwestie hiermee was afgerond', zo schrijft de advocaat van de arts in het verweerschrift.
Maar in augustus 2017 mailden ambtenaren van de gemeente Lingewaard dat zij niet tevreden waren met het advies en de arts werd gevraagd om het aan te passen. Volgens de keuringsarts speelt ook haast een rol, want door tijdgebrek was dit verzoek blijven liggen.
Op woensdag 6 september kreeg hij 'plots bezoek van twee ambtenaren, die hem nog eens beleefd maar zeer dringend verzochten zijn aangepaste rapportage zo spoedig mogelijk in te leveren, aangezien het uiterlijk de volgende dag, donderdag 7 september 2017, aangetekend aan klaagster (Carla Claassen, red.) moest worden opgestuurd om een dwangsom te vermijden'.

Spijt

Een van de klachten die Carla Claassen heeft is dat dit aangepaste rapport niet eerst met haar is besproken, zoals wel hoort. Volgens de arts die volgende week terecht staat, komt ook dit door haast. 'Vanwege (tijds)druk alsmede een langdurige technische storing op de laatste dag, waardoor er gedurende de gehele middag geen e-mail-verkeer mogelijk was, zag verweerder geen kans het rapport rustig na te kijken of dit nog met klaagster te bespreken', zo staat in het verweer. De arts zei ook dat het zijn ervaring was dat cliënten inzage in hun rapportages krijgen via de opdrachtgever, dus in dit geval de gemeente Lingewaard.
Hij heeft wel spijt van de gang van zaken, zoals het feit dat hij het aangepaste rapport niet eerst heeft besproken met Carla Claassen. '...gezien de (tijds)druk van derden is verweerder hier helaas niet aan toe gekomen en is een en ander gelopen zoals hiervoor beschreven. Het spijt verweerder dat klaagster op deze manier geen gebruik heeft kunnen maken van haar inzage-en blokkeringsrecht.'
Hij gaat zelfs nog dieper door het stof. 'Met de kennis van achteraf realiseert verweerder zich dat hij de kwestie niet op de juiste manier heeft aangepakt... Verweerder beseft dat hij de wijzigingen in de rapportage niet op een dergelijke manier had moeten doorvoeren.'

'Arts zet vertrouwen op het spel'

Olga Floris die gezondheidsrecht doceert aan de Erasmus Universiteit, heeft op verzoek van Omroep Gelderland naar deze zaak gekeken. Zij hoopt dat de tuchtrechter de arts duidelijk kan maken dat de genoemde kennis 'van achteraf' vooraf aanwezig had moeten zijn. 'Een arts kan en mag niet in opdracht van een gemeente dergelijke rapporten wijzigen. Dat is alleszins in strijd met zijn professionaliteit en vooral ook met zijn onafhankelijkheid.'
Volgens Floris is een maatregel, bijvoorbeeld in de vorm van een berisping, hier op zijn plaats. 'Tijdsdruk en druk vanuit de gemeente doen aan dit verwijtbaar handelen niet af. De arts zet hiermee niet alleen het vertrouwen in zijn handelen, maar in het handelen van de hele beroepsgroep op het spel.'
Olga Floris vindt ook het handelen vanuit de gemeente in strijd met alle beginselen van behoorlijk bestuur. 'Als de overheid zelf zich niet aan de wet houdt, waarom zou de burger dat dan wel moeten?'
De gemeente Lingewaard schrijft in een reactie:  'Als gemeente zijn wij hier geen partij in. In het 2e kwartaal van 2018 dient het beroep van dezelfde inwoonster tegen de beslissing van de gemeente om de gevraagde voorzieningen niet toe te kennen. Dat is dus een andere zaak. Daarin zijn wij wel partij en zullen wij ons verweren.'

Zie ook: