Nieuws

Tientallen huizen weg voor hoogwatergeul Varik Heesselt

ARNHEM - Het is nog niet duidelijk hoeveel huizen er gesloopt moetenworden voor de hoogwatergeul in het gebied Varik en Heesselt, maar duidelijk isdat er tientallen huizen moeten verdwijnen.Dat bleek woensdagmiddag tijdens de commissievergadering inhet provinciehuis.
'Het kunnen er 50 zijn, maar misschien ook wel 20', zei gedeputeerde Meijers.
In de milieu-effectrapportage wordt gesproken over 35 woningen, 2 bedrijven en een begraafplaats die moeten wijken voor een hoogwatergeul. Het gaat om een gebied van tussen de 90 en 170 hectare (afhankelijk van welke variant wordt gekozen).
Twee vertegenwoordigers van de actiegroep Waalzinnig spraken in de commissievergadering (namens 60 leden) hun angst over de plannen uit. Ze zijn bang dat ze in een badkuip komen te wonen.
Volgens gedeputeerde Meijers helpt een hoogwatergeul bij Varik en Heesselt om de waterstand te verlagen. Die waterstand moet omlaag, omdat er rekening wordt gehouden met extreem hoog water door de klimaatverandering. Donderdagavond wordt er in de gemeente Neerijnen gesproken over de hoogwatergeul. De Tweede Kamer neemt hier uiteindelijk een beslissing over.