Nieuws

Ermelo: 60 km/uur in buitengebied

ERMELO - De gemeente Ermelo gaat onderzoeken of de maximumsnelheid op 80-kilometer wegen in het buitengebied omlaag kan.
Het gaat om het oostelijk deel van Ermelo, waar onder meer de Drieërweg en de Garderenseweg liggen. Uit het onderzoek moet blijken of er genoeg draagvlak is om de maximumsnelheid terug te schroeven naar 60 km/uur.
Omdat er in het verleden protest is geweest tegen het verlagen van de snelheid, wordt er een klankbordgroep van omwonenden en belanghebbenden opgericht. De gemeenteraad beslist of de snelheid daadwerkelijk omlaag gaat.