Nieuws

'Wachtlijsten jeugdzorg korter'

ARNHEM - Bijna 1300 jongeren krijgen dit jaar sneller jeugdzorg door extra geld van de provincie en het rijk.
De verwachting is dat met deze maatregel de wachtlijsten fors zullen afnemen.
Nu wachten nog zo'n 950 Gelderse jongeren op een gesprek bij Bureau Jeugdzorg of op een plek binnen de jeugdzorg.
Het geld, ruim 14 miljoen euro, is in 2008 beschikbaar gesteld bij een afspraak tussen rijk en provincies. Het geld wordt vooral gebruikt voor de uitbreiding van de ambulante zorg en de pleegzorg, omdat de nood daar het hoogst is.