Nieuws

Klokkenluiders: 'Minderjarigen krijgen zorg tussen drugsgebruikers'

Het trainingshuis in Zetten
Een groep klokkenluiders wil dat de gemeente Overbetuwe maatregelen neemt tegen zorgaanbieder MeSa Zorg in Herveld en Zetten. MeSa Zorg wordt geleid door Sabine van Meurs en haar broer. Zij is van oorsprong kapster en hij loodgieter. Ze zijn niet voor de zorg opgeleid, maar doen wel werkzaamheden die met zorg te maken hebben. © Google Street View
HERVELD - Een groep klokkenluiders wil dat de gemeente Overbetuwe maatregelen neemt tegen zorgaanbieder MeSa Zorg in Herveld en Zetten. MeSa Zorg wordt geleid door Sabine van Meurs en haar broer. Zij is van oorsprong kapster en hij loodgieter. Ze zijn niet voor de zorg opgeleid, maar doen wel werkzaamheden die met zorg te maken hebben.
Volgens de klokkenluiders en een aantal cliënten die Omroep Gelderland heeft gesproken ging de zorg aanvankelijk goed doordat geschoold personeel verantwoordelijk was voor de zorg. Maar vooral het laatste jaar veranderde er veel. En dat merkten de cliënten.
‘Nadat twee vaste begeleiders weggingen, kregen wij geen gesprekken meer met begeleiders. Er werden zware drugsverslaafden geplaatst in het trainingshuis waar wij zaten. Alle soorten cliënten werden aangenomen, maar zij waren niet geschikt voor het huis. Bovendien werden ze niet met hun verslaving geholpen’, zegt een cliënt die anoniem wil blijven. Volgens de cliënten en de klokkenluiders stond er regelmatig politie op de stoep en waren er regelmatig incidenten. 
MeSa Zorg heeft een zorgboerderij in Herveld en sinds vorig jaar ook een trainingshuis in Zetten. Op de zorgboerderij zitten minderjarigen en (jong)volwassenen die er 24-uurszorg krijgen. In het trainingshuis biedt de zorgverlener begeleid wonen aan zo'n tien (jong)volwassenen. De cliënten hebben verstandelijke beperkingen, psychische problemen, gedragsproblemen en/of verslavingsproblemen. 
Er is een structurele onderbezetting
Klokkenluiders
Volgens de klokkenluiders gaat het mis omdat er geen juiste match is tussen de cliënten. 'Iedereen wordt aangenomen. Met als gevolg dat er jongens zitten die door hun drugsgebruik zoveel aandacht vragen, dat je aan de welwillende cliënten niet genoeg aandacht kunt geven. Er is structureel een onderbezetting, waardoor je geen tijd hebt om met cliënten aan doelen te werken.'
Directeur Sabine van Meurs van MeSa Zorg zegt dat de aantijgingen van de cliënten en de klokkenluiders onjuist zijn. 'Wij herkennen ons niet in bovenstaand verhaal. Wij zijn juist selectief in wie we aannemen om te zorgen dat er een juiste match is. Het komt voor dat er bij ons jongens zitten met een drugsprobleem. Maar we kunnen deze jongens niet op straat laten staan. Deze jongens hebben juist de meeste hulp nodig. Maar er is bijna geen plek waar ze terecht kunnen. En niet iedereen wil geholpen worden, ook al doen we onze uiterste best.’

'Minderjarigen tussen drugsgebruikers'

Volgens de klokkenluiders is op beide locaties de veiligheid van cliënten en personeel in gevaar. En hebben op beide locaties minderjarigen zorg gekregen tussen cliënten met een drugsprobleem. 
‘Dit gebeurde ook bij een jongen van 11 jaar die via een tijdelijke crisisopvang op de zorgboerderij kwam. Dit terwijl er weinig toezicht was. Er is ook niet altijd geschoold personeel aanwezig. Van 7 uur ’s ochtends tot 3 uur ’s middags zijn er zelfs alleen stagiaires en ongeschoolde medewerkers die vooral huishoudelijke taken verrichten. Ook het nachtpersoneel is ongeschoold‘, aldus de klokkenluiders.
MeSa Zorg ontkent dat minderjarigen tussen drugsgebruikers hebben gezeten. Wel wordt erkend dat er inderdaad problematische cliënten aanwezig waren. Volgens MeSa Zorg is het moeilijk om aan geschoold personeel te komen. Onder andere door de risico's die de problemen van de cliënten met zich meebrengen. 
Jeugdzorgorganisatie Lindenhout zegt in een reactie dat er inderdaad incidenteel minderjarigen worden opgenomen bij MeSa Zorg. Lindenhout is inmiddels op de hoogte van de geuite klachten die ook bij de gemeentelijke inspectie zijn gemeld en zal de adviezen die uit het inspectierapport komen, opvolgen. 
IrisZorg bevestigt dat er op dit moment een klein aantal cliënten van MeSa Zorg in behandeling is voor hun verslaving. Deze cliënten wonen bij MeSa Zorg en komen bij IrisZorg voor een ambulante verslavingsbehandeling.
Wij sturen voorlopig even geen stagiaires naar MeSa Zorg
ROC Rijn IJssel
Volgens de klokkenluiders gebeuren de meeste incidenten in het trainingshuis waar jongeren begeleid worden naar zelfstandig wonen. ‘Er werd in het bijzijn van een stagiaire aan de keukentafel drugs gesnoven. Een andere cliënt ging een keer knock-out door alcohol en drugs en er was een stagiaire die een kopstoot kreeg van een cliënt. Er werd door MeSa Zorg geadviseerd om geen aangifte te doen. Dit heeft de stagiaire wel gedaan en toen was ze niet meer welkom.’
De stagiaire die een kopstoot kreeg, was afkomstig van Profit Opleidingen. Adjunct-directeur Ruth Koger bevestigt het incident met de kopstoot. ‘Onze studente is destijds niet gehoord in haar klacht. Ze is wel door collega’s opgevangen, maar vanuit de leiding is weinig reactie gekomen op het heftige incident. Geen excuus of nazorg. Wij hebben haar uiteindelijk gesteund met het doen van aangifte.’
Volgens MeSa Zorg heeft de directie de stagiaire juist wel opgevangen en gestimuleerd om aangifte te doen. ‘Wij betreuren het incident met de kopstoot. Maar wij voldoen aan alle protocollen en veiligheidsmaatregelen.’
ROC Rijn IJssel stuurt voorlopig even geen stagiaires naar MeSa Zorg. 'Wij kregen dit jaar steeds meer signalen. We hebben vraagtekens bij de bezetting. Als stagiaire moet je boventallig zijn. Alleen in opdracht kun je afspreken om alleen op de groep te staan, maar niet omdat dit beter uitkomt voor de planning. En dat gebeurde nu wel', zegt stagecoördinator Rob Gerritsen.

Dagbesteding

Voor de dagbesteding is er voor de cliënten van MeSa Zorg werk op de boerderij, een ijssalon en een werkplaats waar met hout wordt gewerkt. Klokkenluiders: ‘In de ijssalon gebeurt vrijwel niets. En als er iets gebeurt, is er geen begeleiding. In de werkplaats werkt een timmerman, de vriend van de directrice. Hij is niet geschoold, maar staat alleen op de groep cliënten. De cliënten moeten het doen met het werk dat er is, maar er wordt niet gekeken wat past bij de persoon. En niet iedereen krijgt dagbesteding, terwijl ze daar wel recht op hebben.’

Sociaal wijkteam

Volgens de klokkenluiders weet het sociale wijkteam van Arnhem al heel lang wat er speelt, maar wordt er niet ingegrepen. ‘Als het team voor iemand een indicatie van 20 uur één op één begeleiding geeft, krijgen ze van de begeleider meteen te horen dat dit niet mogelijk is. Meer dan 2 uur per persoon is niet haalbaar. Maar het wijkteam laat het er gewoon bij zitten. Hierdoor wordt geld voor zorg betaald die niet geleverd wordt.'
Volgens MeSa Zorg is er veel overleg met de wijkteams en wordt de samenwerking als prettig ervaren. Wethouder Leisink van Arnhem zegt in een reactie dat recent via de sociale wijkteams signalen zijn gekomen dat de kwaliteit van MeSa Zorg op sommige punten tekort schiet. 'Voor ons is dat aanleiding om met de directie in gesprek te gaan over deze signalen. Voorlopig hebben we besloten geen indicaties af te geven voor deze zorgverlener', aldus de woordvoerder van de gemeente Arnhem.

Tevreden cliënten

Omroep Gelderland sprak ook een paar cliënten die wel tevreden zijn over de zorg. Zij voelen zich er thuis. 'Ik ben niet altijd de gemakkelijkste geweest hier, maar het gaat nu goed met me. Ik ga naar school en hier word ik goed opgevangen. Ik krijg zakgeld en kleedgeld en er wordt voor mijn eten gezorgd.'
Een moeder van een andere cliënt die voor de nodige onrust heeft gezorgd is ook tevreden over hoe MeSa Zorg heeft ingegrepen toen het mis ging met haar zoon. Hij zat een maand bij MeSa Zorg. 'Mijn zoon had psychische begeleiding nodig, maar dat kan MeSa Zorg niet bieden. Dat was een inschattingsfout van de zorgverlener die mijn zoon doorstuurde. Die had moeten weten dat dit niet de goede plek voor hem was. Dat lag niet aan MeSa Zorg.'
Ik heb mijn zoon weggehaald bij MeSa Zorg
bezorgde moeder
Maar niet alle ouders waren tevreden. Een ouder van een minderjarige cliënt die er anderhalf jaar woonde, diende een klacht in tegen MeSa Zorg en werd op meerdere punten in het gelijk gesteld. ‘Mijn zoon werd stom en idioot genoemd door de directrice. Hij werd uitgescholden en is uiteindelijk ook een keer weggelopen. Hij zei dat hij er nooit meer terug wilde. Er was ook geen overleg met mij en er was geen plan van aanpak. Dus ik heb hem er weggehaald’, zegt moeder. 
MeSa Zorg is inmiddels in gesprek met de gemeente Overbetuwe die naar aanleiding van klachten van de klokkenluiders een inspectie uitvoerde. Overbetuwe wil niets kwijt over de uitkomsten van de controle. MeSa Zorg zegt dat er inmiddels afspraken zijn gemaakt. 
De namen van de klokkenluiders, de cliënten en ouders die in het artikel anoniem hun verhaal vertellen zijn bij de redactie bekend.
Lees ook ons zorgdossier
Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl