Nieuws

Pgb-cliënten verlost van torenhoge claim; 'zorgaanbieder Job Lanceer handelde frauduleus'

Al jaren hangt er een claim van tienduizenden euro's boven het hoofd van ex-cliënten van zorgaanbieder Job Lanceer uit Tiel. Vanaf vandaag kan een klein aantal cliënten opgelucht adem halen. Zorgkantoor VGZ stuurde hen een brief waarin staat dat uit onderzoek is gebleken dat Job Lanceer frauduleus heeft gehandeld. De persoonsgebonden budgetten die onrechtmatig zijn besteed zullen daarom niet langer verhaald worden op de cliënten.
Al jaren hangt er een claim van tienduizenden euro's boven het hoofd van ex-cliënten van zorgaanbieder Job Lanceer uit Tiel. Vanaf vandaag kan een klein aantal cliënten opgelucht adem halen. Zorgkantoor VGZ stuurde hen een brief waarin staat dat uit onderzoek is gebleken dat Job Lanceer frauduleus heeft gehandeld. De persoonsgebonden budgetten die onrechtmatig zijn besteed zullen daarom niet langer verhaald worden op de cliënten.
Kayleigh van Doornik uit Tiel moest 18.000 euro terugbetalen en Jordy van Schaik uit Zoelmond zou 25.000 euro moeten betalen. Dit omdat zij als pgb-houder volgens de regels zelf verantwoordelijk zijn voor de besteding en verantwoording van het zorggeld. Maar omdat VGZ na onderzoek heeft vastgesteld dat de cliënten te goeder trouw hebben gehandeld, hoeven zij dit geld nu niet meer terug te betalen.
Een klein aantal cliënten zou dezelfde brief ontvangen hebben. Claims van andere cliënten zijn in onderzoek. Ook wordt onderzocht hoe het geld bij Job Lanceer terug te vorderen is. Want doordat de gemeente Tiel onlangs door fraudesignalen ook stopte met de zorg bij Job Lanceer, ging de zorgaanbieder failliet.
Job Lanceer kwam de afgelopen jaren in opspraak, omdat het bedrijf de zorggelden onjuist zou besteden. Job Lanceer begeleidde jongvolwassenen met een psychiatrische aandoening en/of een licht verstandelijke beperking bij zelfstandig wonen. Cliënten konden dagbesteding krijgen door te sleutelen bij de tweedehands brommerzaak van Cok van den Heuvel. Hij is de oprichter en drijvende kracht achter Job Lanceer.
Bij Job Lanceer is niets meer te halen
Cok van den Heuvel, oprichter Job Lanceer
Cliënten hebben bij VGZ aangegeven dat de zorg waarvoor betaald is niet is geleverd. Ze kregen ook niet of nauwelijks dagbesteding. Van den Heuvel bestrijdt al jaren de aantijgingen. Hij is ervan overtuigd dat de rechter VGZ binnenkort in twee lopende rechtszaken een tik op de vingers geeft. 'En bij Job Lanceer is niets meer te halen. Alles ligt bij de curator.'

'Ellende had voorkomen kunnen worden'

Kayleigh en haar moeder zeggen in een reactie opgelucht te zijn dat de claim tegen Kayleigh nu definitief van de baan is. 'Maar het heeft wel veel te lang geduurd. In 2014 was VGZ er al honderd procent van overtuigd dat Job Lanceer gesjoemeld had. Ondertussen zijn er daarna nog drie jaar lang slachtoffers gemaakt. Met behulp van de gemeente Tiel, die ondanks de fraude-verdenkingen de zorgaanbieder jarenlang de hand boven het hoofd heeft gehouden. Het hele proces heeft heel veel invloed op ons gehad. Ik begrijp dat een onderzoek langer kan duren, maar er had veel ellende voorkomen kunnen worden.'
Conclusie VGZ:
-Er zijn valselijk opgestelde documenten aangeleverd
-Het vermoeden is dat deel van pgb besteed is aan o.a. de huur van de woning en wekelijks leefgeld
-Het is onmogelijk vast te stellen waar het pgb aan is besteed
-Job Lanceer heeft frauduleus gehandeld en cliënt was te goeder trouw

Opluchting

Ook Jordy is opgelucht dat hij van de claim verlost is. Maar hij is niet te spreken over de manier waarop het proces verlopen is. Hij ging in januari 2014 in zorg bij Job Lanceer en in september van dat jaar stopte VGZ met zijn persoonsgebonden budget. Dit omdat er signalen waren over de besteding van het zorggeld door Job Lanceer.
'Ik heb in 2015 een telefonisch verhoor gehad en een jaar later een verhoor op kantoor. Pas onlangs, weer een jaar later, worden er stukken bij Job Lanceer opgevraagd door VGZ. Ik voel me er niet lekker bij dat ik drie jaar aan het lijntje ben gehouden. Pas sinds kort weet ik dat ik weer een pgb krijg. Gelukkig had ik een andere zorgverlener die mij onbetaald zorg wilde leveren', zegt Jordy.

Reactie VGZ

VGZ vindt het vervelend voor de cliënten dat het onderzoek lang geduurd heeft. 'Maar zorgvuldigheid staat altijd voorop. Onze onderzoeken zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals medewerking van de zorgverlener, maar ook van bijvoorbeeld nog lopende rechtszaken. We zijn blij dat we voor een aantal cliënten het onderzoek hebben kunnen afronden en dat we hebben kunnen vaststellen dat zij te goeder trouw hebben gehandeld. We gaan ons nu beraden op wat onze volgende stap wordt naar Job Lanceer', aldus de woordvoerder. 
Ik betaalde cadeautjes voor cliënten uit eigen zak
Cok van den Heuvel, oprichter Job Lanceer
Cok van den Heuvel zegt in een reactie dat hij ervan overtuigd is dat het standpunt van VGZ dat hij fraude heeft gepleegd onderuit gaat bij de rechter. 'De beweringen over mij zijn niet de waarheid.' Van den Heuvel geeft wel toe dat hij veel geld besteedde aan cliënten. 'Ik heb inderdaad rijlessen en kaartjes voor Ajax betaald. Maar die cadeautjes betaalde ik uit eigen zak. Het leefgeld was een verliespost voor ons. En ik betaalde de huisvesting inderdaad ook. Maar dat is niet van het pgb betaald. Dit is betaald uit de reserves van de stichting met als doel om het leven van de cliënt te verbeteren.'
Van den Heuvel benadrukt dat hij zichzelf nooit verrijkt heeft. 'De cliënten hebben mij bakken met geld gekost. Bij andere zorgorganisaties gaan tonnen geld op aan salarissen van directeuren, dure auto's en computers. Bij mij ging alles naar cliënten. Ik heb er zelf niets aan overgehouden. Sterker nog, ik moet sinds het faillissement nu zelf leven van gekregen geld.'