Rijnwaarden

College en coalitieakkoord nieuwe gemeente Zevenaar rond

Een vroeg kerstkindje is het geworden: het nieuwe college van de samengestelde gemeente Zevenaar is 'geboren'. Fractievoorzitter Harry Staring van Lokaal Belang hoopte het coalitieakkoord van Lokaal Belang en CDA voor de kerst rond te hebben, dat is dus ruimschoots gelukt. De nieuwe wethoudersclub die wordt voorgedragen, bestaat uit drie vrouwen en twee mannen. Zevenaar en Rijnwaarden fuseren in januari. © Omroep Gelderland
ZEVENAAR - Een vroeg kerstkindje is het geworden: het nieuwe college van de samengestelde gemeente Zevenaar is 'geboren'. Fractievoorzitter Harry Staring van Lokaal Belang hoopte het coalitieakkoord van Lokaal Belang en CDA voor de kerst rond te hebben, dat is dus ruimschoots gelukt. De nieuwe wethoudersclub die wordt voorgedragen, bestaat uit drie vrouwen en twee mannen. Zevenaar en Rijnwaarden fuseren in januari.
In het coalitieakkoord 'Vernieuwend verder' staat dat de partijen zich sterk willen gaan maken voor een goede samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie. De nieuwe bestuurscultuur moet ten dienste staan van de inwoners, instellingen en bedrijven van Zevenaar. 'Participatie vanuit de inwoners wordt de nieuwe standaard. We dagen onze inwoners uit om zelf met ideeën te komen en te participeren bij beleidsvorming of zelfs beleidsvorming te initiëren', zeggen CDA en Lokaal Belang. 

Vrouwen aan het roer

Het nieuwe college wil in de nieuwe raadsperiode meer aandacht voor zorg, duurzaamheid en milieu, economie, recreatie en toerisme, aanpak van het centrum van Zevenaar en infrastructuur. Eerder werd al bekend dat het nieuwe college vijf fulltimewethouders krijgt: twee van het CDA en drie van Lokaal Belang: 
  • Belinda Elfrink (CDA): werk en inkomen, economie, recreatie en toerisme
  • Carla Koers (CDA): milieu en duurzaamheid, mobiliteit en bereikbaarheid
  • Anita van Loon (LB): zorg en welzijn, onderwijs, kunst en cultuur
  • Nanne van Dellen (LB): financiën, belastingen, sport en subsidiebeleid
  • Hans Winters (LB): dienstverlening en P&O, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Fractievoorzitter Harry Staring van Lokaal Belang is blij dat het zo snel en in goede harmonie is gegaan. 'Bovendien ben ik voor verjonging in het college en voor méér vrouwen en dat is gelukt.' 

Eerste raadsvergadering

Ella Schadd, nu nog burgemeester van Rijnwaarden, wordt voorlopig burgemeester van de nieuwe gemeente Zevenaar. Op dinsdag 2 januari 2018 is er een eerste raadsvergadering en dan neemt de gemeenteraad van Zevenaar een besluit over de benoeming van de voorgedragen wethouders.
Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl