Nieuws

Raad van Neerijnen tegen nevengeul bij Varik

De gemeenteraad van Neerijnen is tegen een nevengeul tussen Varik en Heesselt. De raad werkt aan een gezamenlijke motie hierover, die volgende week in stemming komt. © Omroep Gelderland
HEESSELT - De gemeenteraad van Neerijnen is tegen een nevengeul tussen Varik en Heesselt. De raad werkt aan een gezamenlijke motie hierover, die volgende week in stemming komt.
Er wordt al jaren gesproken over hoogwatermaatregelen ter hoogte van de bocht in de Waal bij Heesselt. Daar zijn verschillende ideeën over en het plan om een nevengeul aan te leggen is een van de belangrijkste. 

Liever een hogere dijk

De inwoners van Varik en Heesselt zouden tijdens hoogwater dan op een soort eiland komen te liggen. Hier bestaat veel ongerustheid over bij bewoners. Bij een dijkdoorbraak zou het gebied snel vollopen. Neerijnen wil daarom tijdens de komende raad een duidelijk signaal afgeven naar de overige leden van de stuurgroep van het project.
In die stuurgroep werken Neerijnen, Waterschap Rivierenland, de provincie en Rijkswaterstaat samen. Die stuurgroep komt in januari met een advies aan de minister, die uiteindelijk een besluit neemt. Neerijnen ziet meer in een dijkverhoging of een dijkverhoging in combinatie met nevengeul in bestaand buitendijks gebied.
Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl