Nieuws

Slot op geitenhouderijen niet voor onbepaalde tijd maar tijdelijk

Geitenhouderijen in Gelderland gaan tijdelijk op slot en niet voor onbepaalde tijd. Dat stellen Gedeputeerde Staten van Gelderland voor. Daarmee komen ze tegemoet aan kritiek vanuit Provinciale Staten. © Omroep Gelderland
ARNHEM - Geitenhouderijen in Gelderland gaan tijdelijk op slot en niet voor onbepaalde tijd. Dat stellen Gedeputeerde Staten van Gelderland voor. Daarmee komen ze tegemoet aan kritiek vanuit Provinciale Staten.
Andere voorstellen van de statenfracties zijn niet overgenomen. Zoals de mogelijkheid om een bedrijf te verplaatsen als in het nieuwe gebied minder mensen er last van hebben. Ook het vergroten van stallen zonder dat er meer geiten bijkomen kan niet op steun van GS rekenen. 'We weten helaas nog niet wat nu precies het verhoogde risico veroorzaakt. Daarom vinden we het nu te vroeg om eventuele groei of verplaatsing al toe te staan', zegt verantwoordelijk gedeputeerde Jan Jacob van Dijk.

Twijfel

Verschillende statenfracties twijfelden vorige week of het moratorium op geitenhouderijen niet een te zware maatregel is. Aanleiding waren de vele reacties van Gelderse geitenhouders die zich zorgen maken over de toekomst van hun bedrijf.
Volgend jaar worden de resultaten van verschillende vervolgonderzoeken bekend. Mogelijk zorgt dat ervoor dat de maatregelen worden versoepeld. Van Dijk: 'Als onderzoeken uitwijzen wat precies zorgt voor dit verhoogde risico zodat we weten welke maatregelen er getroffen kunnen worden, halen we met terugwerkende kracht het verbod op uitbreiden en vestigen van geitenhouderijen uit onze Gelderse Omgeving Verordening.'
Gelderland heeft de geitenhouderijen met een noodmaatregel in augustus op slot gezet. Die noodmaatregel wordt nu omgezet in een langdurige maatregel. Aanleiding is onderzoek waaruit blijkt dat Gelderlanders 10 procent hogere kans op longontsteking hebben in een cirkel van 2 kilometer om geitenhouderijen.

620 extra gevallen

In Gelderland wordt het aantal longontstekingen op 6.000 gevallen per jaar geschat. Het geschatte aantal éxtra gevallen van longontsteking als gevolg van geitenhouderijen is 620. Dat is dus ongeveer 10 procent. In Brabant ligt dat aantal lager, namelijk op ruim 5 procent.
Provinciale Staten nemen op 13 december een besluit over de geitenstop. 
Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl