Nieuws

Kamerlid Dijksma eist actie na artikel zorgfraude van Omroep Gelderland

Tweede Kamerlid Sharon Dijksma van de PvdA eist dat de ministers voor Medische Zorg en Volksgezondheid actie ondernemen om zorgfraude tegen te gaan. Dat zegt ze in een reactie op een artikel over zorgfraude van Omroep Gelderland. Onderzoeksjournalist Judith Spanjers schreef in dit artikel 10 redenen op waarom dit soort fraude aangepakt zou moeten worden. © Omroep Gelderland
ARNHEM - Tweede Kamerlid Sharon Dijksma van de PvdA eist dat de ministers voor Medische Zorg en Volksgezondheid actie ondernemen om zorgfraude tegen te gaan. Dat zegt ze in een reactie op een artikel over zorgfraude van Omroep Gelderland. Onderzoeksjournalist Judith Spanjers schreef in dit artikel 10 redenen op waarom dit soort fraude aangepakt zou moeten worden.
Volgens Dijksma zouden de ministers onder andere antwoord moeten geven op de vraag hoe de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd haar tanden beter gaat laten zien. Aan de hand van de door Omroep Gelderland beschreven redenen moet er volgens haar actie ondernomen worden. Daarbij wil Dijksma ook de vraag beantwoord zien hoe het kan dat er bevriende toezichthouders in de Raad van Toezicht mogen zitten bij bedrijven.

'Het zorggeld lekt weg'

Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg, maakte donderdagmiddag een onwennige indruk tijdens het zorgfraudedebat van de commissie Volksgezondheid. Het zorgdossier is nieuw voor hem en hij deed daarom nog geen toezeggingen. Eind van dit jaar en begin volgend jaar worden alle vragen beantwoord.
(tekst gaat verder onder foto)
Waar iedereen het volgens Bruins mee eens is, is dat zorggeld naar zorg moet gaan en dat fraude moet worden bestreden. Dat zorgbedrijven winst maken vindt Bruins geen probleem, 'maar hoe we fraude tegengaan, zullen we later nog bespreken'. Corinne Ellemeet van GroenLinks geeft aan dat er niet te lang gewacht moet worden om zorgfraude aan te pakken. 'Want het geld lekt ondertussen weg.'

Onderzoek B.V.-constructies

SP-Kamerlid Lilian Marijnissen wil dat de prikkel om winst te maken weg wordt gehaald en dat het toezicht verscherpt wordt. Ze vraagt zich verder af waarom er na een jaar nog steeds geen onderzoek is gedaan naar de B.V.-constructies in de zorg. De motie van haar voorganger Renske Leijten hierover werd vorig jaar aangenomen.
Onderzocht zou worden wat de redenen van zorgorganisaties zijn om te werken met dochterondernemingen. Daarbij zou ook gekeken worden naar het risico op belangenverstrengeling en naar de rol van de raad van toezicht. Minister Bruins komt in januari met een standpunt over de B.V.-constructies waardoor zorgbedrijven winst kunnen maken en waarmee ze de de Wet Normering Topinkomens kunnen ontduiken.
Bekijk het debat (tekst gaat verder onder de video)
Kamerlid Dijksma eist actie na artikel zorgfraude van Omroep Gelderland

Versnipperd toezicht

Het CDA wil dat er een betere controle komt op de jaarrekeningen en vraagt zich af hoe de handhavende partijen tevreden kunnen zijn over de aanpak van zorgfraude. 'Het toezicht is versnipperd en er is geen enkele instantie die toezicht houdt op alle aspecten', zegt Joba van den Berg. GroenLinks wil dat elk bedrijf dat zorg levert aan de eisen van de nieuwe Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZa) moet voldoen, ook de bedrijven waar zorg aan wordt uitbesteed. Verder vindt Ellemeet dat ook de zorg die binnen de Wmo en Jeugdwet vallen onder de WTZa zouden moeten vallen.

Bestuursverbod

Het is Kamerleden een doorn in het oog dat directeuren die eerder fraude hebben gepleegd in de zorg weer opnieuw een bedrijf kunnen beginnen. Volgens de minister heeft iedereen recht op een tweede kans. Karen Gerbrands van de PVV wil dat frauderende bestuurders keihard aangepakt worden en dat ze daarna niet zomaar weer aan het werk kunnen gaan. Nu kunnen malafide directeuren van de ene naar de andere gemeente hoppen om een bedrijf op te starten. Volgens de VVD is het al mogelijk om een bestuursverbod op te leggen. Het is aan de rechter om dat te doen. Volgens Bruins is dat echter maar in een sporadisch geval ooit gebeurd.

Individuele klachten

De SP wil dat klachten van cliënten die zorgfraude constateren individueel behandeld worden. Volgens de minister zouden cliënten hiervoor bij de Nederlandse Zorgautoriteit terecht kunnen. Maar de NZa heeft herhaaldelijk aan Omroep Gelderland verklaard geen individuele klachten in behandeling te nemen. En vaak zullen zorgkantoren pas klachten in behandeling nemen als er meerdere signalen bekend zijn.
D66 wil dat er een duidelijker beeld komt van fraude in de zorg. 'Wanneer is er sprake van fraude en wat zijn de mazen van de wet?', vraagt Pia Dijkstra zich af. Ook zij wil dat het versnipperde toezicht wordt aangepakt en dat opsporingsdiensten meer informatie met elkaar uitwisselen.
Heeft u te maken gehad met zorgfraude? Laat het ons weten via omroep@gld.nl.