Nieuws

Politiek eist maatregelen aanpak zorgfraude

TIEL - Meerdere partijen in de Tweede Kamer willen dat er maatregelen worden genomen om zorgfraude te voorkomen. GroenLinks en de SP willen zelfs dat er een verbod op winstuitkeringen in de zorg komt. Daarnaast wil de SP dat het toezicht op de kwaliteit van zorg en op de financiële geldstromen in de zorg wordt verscherpt.
Ook de VVD wil dat er scherp wordt toegezien op discutabele constructies waar eigenaren van zorgbedrijven zich mee kunnen verrijken. Door meerdere bedrijven op te richten, kunnen de bedrijven buiten het toezicht van de inspectie blijven en de Wet Normering Topinkomens omzeilen. Volgens 50PLUS is zorgfraude het gevolg van doorgeschoten marktwerking en moet de inspectie keihard ingrijpen.
Dat zeggen de politieke partijen in reactie op de berichtgeving van Omroep Gelderland over zorgfraude. Hierin werd duidelijk dat toezichthoudende partijen tot verschillende conclusies zijn gekomen in de zaak Job Lanceer. Dit bedrijf biedt begeleiding bij zelfstandig wonen voor jongvolwassenen met onder meer psychiatrische problemen en/of een licht verstandelijke handicap.
Tekst gaat verder onder de reportage
Het gaat slecht met Jordy (23) door gebrek aan zorg Job Lanceer

Tegenstrijdige conclusies

In 2015 stopte zorgkantoor VGZ met het betalen van deze zorg wegens fraude en de Sociale Verzekeringsbank adviseerde de gemeente Tiel om er ook mee te stoppen. Maar in datzelfde jaar trekt de Inspectie voor de Gezondheidszorg de conclusie dat Job Lanceer aan alle wettelijke eisen voldoet en veilige en verantwoorde zorg levert. Uiteindelijk geeft de gemeente Tiel opdracht aan de GGD om ook een inspectie uit te voeren. Een maand geleden trekt Wmo Toezicht Gelderland-Zuid de conclusie dat er ernstige zorgen zijn over de kwaliteit van zorg en dat er mogelijk fraude in het spel is. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak inmiddels in onderzoek.

Cliënten betalen de rekening

Ondertussen ligt de rekening op het bordje van cliënten. Zo vertelde ex-cliënt Jordy van Schaik dat VGZ 25.000 euro van hem wil, omdat hij geen dagbesteding heeft gehad bij Job Lanceer, terwijl deze wel is gefactureerd. De claim hangt al ruim twee jaar boven zijn hoofd. Al die tijd heeft hij ook geen persoonsgebonden budget meer gekregen.
Naar aanleiding van de berichtgeving van Omroep Gelderland heeft VGZ volgens Jordy gezegd dat er een kans is dat hij vanaf juli weer een pgb krijgt. Dan zou zijn zorg, inmiddels bij een andere zorgverlener, weer betaald kunnen worden. VGZ wil dit niet aan Omroep Gelderland bevestigen, omdat het zorgkantoor niet reageert op individuele kwesties.
Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet, van GroenLinks, noemt het kwalijk dat de gevolgen van misstanden bij zorgaanbieders op het bordje terechtkomen van cliënten. 'Dit is een schokkend verhaal. Vooral omdat we zien dat een kwetsbaar persoon, een pgb-houder, de dupe is van fraude die is gepleegd door zorgverleners. Dat is de wereld op z’n kop. Het is belangrijk dat gemeenten, zorgverzekeraars en de inspectie nauw contact hebben en voorkomen dat de misstanden van aanbieders of pgb-bewindvoerders op het bordje van de cliënt komen.'
Foto: ANP - Corinne Ellemeet (GroenLinks)

Kamerdebat

GroenLinks heeft inmiddels een initiatiefvoorstel gemaakt om het wegsluizen van zorggeld aan te pakken. Donderdag is er in de Tweede Kamer een debat over zorgfraude. Lilian Marijnissen van SP wil behalve een einde aan de winsten ook het versnipperde toezicht aan de kaak stellen. 'Er kan veel geld verdiend worden in de zorg en we zien dat fraude steeds vaker voorkomt. Daar moet strikt op worden toegezien, want geld voor de zorg moet naar zorg.'
De VVD vindt dat fraude met pgb-gelden in geen geval kan en mag gebeuren. 'Zo'n budget aanwenden voor persoonlijke rijkdom boven het verlenen van zorg is meer dan laakbaar. In dit soort situaties moet streng worden opgetreden', stelt Tweede Kamerlid Sophie Hermans. Haar collega Zohair El Yassini wil ook dat de minister scherp toezicht gaat houden. 'Kleine en nieuwe zorgondernemers zijn van levensbelang voor de innovatie in onze zorg. Maar de ruimte die we hen geven mag niet worden gebruikt om via discutabele constructies jezelf te bevoordelen. We zullen de minister vragen daar scherp op toe te zien.”
Léonie Sazias van 50PLUS vindt dat de minister de ogen niet mag sluiten. 'Het is schandalig als er geen maatregelen genomen gaan worden. Als we onze zorgkosten in de hand willen houden dan moeten we hier als eerste mee te beginnen. Er moet veel meer gecontroleerd worden en er moet meteen hard ingegrepen worden.'