Nieuws

Omliggende gemeenten dwarsbomen komst megastore naar Beuningen

uitbreiding voor Van Cranenbroek van de baan
Omliggende gemeenten verzetten zich tegen de komst van megastore Van Cranenbroek naar Beuningen. Zonder hun steun zal ook de provincie niet akkoord gaan. Daarom adviseert het college van Beuningen de gemeenteraad om niet langer in te zetten op het binnenhalen van de megastore.
BEUNINGEN - Omliggende gemeenten verzetten zich tegen de komst van megastore Van Cranenbroek naar Beuningen. Zonder hun steun zal ook de provincie niet akkoord gaan. Daarom adviseert het college van Beuningen de gemeenteraad om niet langer in te zetten op het binnenhalen van de megastore.
Dat blijkt uit de afspraken die negentien gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen moeten maken over bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel. Er is al jaren een overschot aan bedrijventerreinen. Daarom moeten de gemeenten het onderling eens worden over het uit de markt nemen van minder gunstig gelegen bedrijventerreinen. 

Acht jaar lang niets verkocht of bebouwd

Zo zal Beuningen bij 5,1 hectare grond op bedrijventerrein Schoenaker de bestemming bedrijfsterrein eraf halen, tenzij zich nog een gegadigde meldt voor 1 januari 2021. Maar die kans lijkt niet groot, aangezien er in de afgelopen acht jaar op de Schoenaker geen onbebouwd terrein is verkocht of bebouwd. 
Een deel (0,47 hectare) van die bouwgrond is in handen van de gemeente Beuningen, maar financiële consequenties heeft het 'uit de markt halen' van die grond niet, omdat dat in het verleden al is afgeboekt. 
Voor Van Cranenbroek hebben de afspraken ook gevolgen. De Beuningse politiek wilde de megastore dolgraag binnenhalen vanwege de werkgelegenheid. Daarvoor moesten de regels wel verruimd worden, onder meer omdat Van Cranenbroek een drie keer zo grote winkel wilde neerzetten als tuincentrum Bull dat nu op die locatie zit. 

Angst voor concurrentie

Maar ondernemers van het centrum zagen de komst van Van Cranenbroek helemaal niet zitten vanwege de concurrentie. De megastore wil behalve tuinartikelen, doe-het-zelf materiaal en dierbenodigdheden namelijk ook een groot nevenassortiment aanbieden. Van speelgoed en vrijetijdskleding tot aan piano's en surfplanken.
Ook de provincie zag de plannen niet zitten en wilde er alleen nog over praten als Beuningen het eens kon worden met de achttien andere regiogemeenten. Maar tijdens overleg met zeventien van die gemeentes deze zomer, bleken maar liefst zestien van hen zich tegen de plannen te keren. 

Zonder onderling overleg grijpt provincie in

Daarom vraagt het college van B&W aan de Beuningse gemeenteraad om zich erbij neer te leggen en akkoord te gaan met de afspraken die de regiogemeenten hebben gemaakt. Burgemeester en wethouders waarschuwen dat de provincie zelf een besluit neemt als de regiogemeenten er voor het einde van dit jaar onderling niet uitkomen. De gemeenteraad van Beuningen neemt 19 december een beslissing.