Nieuws

Massale afname insectenpopulatie: SOVON pleit voor onderzoek in Nederland

Bron: Pixabay
Uit een Duits-Nederlands onderzoek van Radboud blijkt dat meer dan 75 procent in Duitse natuurgebieden in dertig jaar tijd is afgenomen. Onderzoekorganisaties SOVON, pleit samen met EIS Kenniscentrum Insecten en de Vlinderstichting voor een systematisch onderzoek in Nederland.
NIJMEGEN - Uit een Duits-Nederlands onderzoek van Radboud blijkt dat meer dan 75 procent in Duitse natuurgebieden in dertig jaar tijd is afgenomen. Onderzoekorganisaties SOVON, pleit samen met EIS Kenniscentrum Insecten en de Vlinderstichting voor een systematisch onderzoek in Nederland.
SOVON heeft in 2014 al een onderzoek afgerond waaruit bleek dat de twee onderzochte vogelsoorten, de Spreeuw en de Zwaluw verdwijnen in gebieden met hoge hoeveelheid neonicotinoïde. Deze pesticiden worden veel toegepast in de bollenteelt, in akkerbouwgewassen, in kassen en in de (fruit)boomteelt. De onderzoekorganisatie doet nu al een vervolgonderzoek waarvan de uitslag over twee jaar afgerond wordt.
'We zien een relatie tussen de vogelbevolking en pesticiden, maar de verbanden kunnen we niet causaal maken. Er moet dus meer onderzoek gedaan worden,' vertelt Ruud Foppen van SOVON Nederland. 

Sluipmoordenaar

Daarom wil SOVON ook een systematisch onderzoek doen in Nederland samen met de Vlinderstichting en EIS Kenniscentrum Insecten. 'We willen ten eerste de insectenbevolking meetbaar maken. En ten tweede willen we onderzoeken hoe de achteruitgang uitpakt op ons ecosysteem.' Anders vreest Foppen dat er grote gevolgen zullen zijn voor het ecosysteem. 'Ik noem dit probleem een sluipmoordenaar. Mensen zien geen dode vogels op de grond liggen en denken dat het goed gaat. Alleen valt de hele voedselpiramide van onder andere insecten, vogels en predatoren als een kaartenhuis in elkaar.'
Foppen hoopt dan ook dat de nieuwe regering hier snel iets aan doet. 'We moeten zorgen dat de boeren geen pesticiden meer gebruiken die schadelijk zijn voor insecten.' Maar de boeren zitten ook aan regels vast, daarom pleit hij voor maatregelen die maatschappelijk ondersteunt moeten worden. 'De consument moet realiseren dat er een prijskaartje aan duurzaam en goed voedsel zit, de boer moet daarbij een boterham verdienen en de natuur moet daarbij niet geschaad worden.'