Nieuws

Vrijwillige brandweerlieden: Onderbezetting en angst voor sluiting kazernes

De brandweer vreest voor ruimere aanrijtijden en sluiting van kazernes. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek onder vrijwillige brandweerlieden. In Gelderland vindt meer dan driekwart van de brandweerlieden dat er geen duidelijk beeld is over de toekomst.
ARNHEM - De brandweer vreest voor ruimere aanrijtijden en sluiting van kazernes. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek onder vrijwillige brandweerlieden. In Gelderland vindt meer dan driekwart van de brandweerlieden dat er geen duidelijk beeld is over de toekomst.
Het lage vertrouwen komt deels doordat er steeds meer aandacht is voor brandveilige huizen en preventie. De brandweerlieden zijn bang dat dit als bezuinigingsmaatregel wordt gebruikt en hopen dat dat niet zal leiden tot het sluiten van kazernes. 

Onderbezetting vrijwillige kazernes

Bij de Gelderse vrijwillige kazernes is er sprake van onderbezetting, In Gelderland Zuid en Gelderland Noord-Oost vindt de helft van de brandweerlieden dat er een tekort is op de brandweerposten. In Gelderland Midden vindt een derde dat er een tekort is. Wel benadrukken ze dat de betrokkenheid bij de eigen kazerne erg groot is. 

Knelpunt aanrijtijden

Meer dan driekwart van de deelnemers aan het onderzoek vindt dat de opkomsttijden voor de vrijwillige brandweer moeilijker te halen zijn dan voor de beroepsbrandweer. De reactietijd op de vrijwillige posten ligt ook lager dan bij de beroepskazernes. Oorzaken hiervan zijn: er zijn onvoldoende brandweerlieden beschikbaar in de functie van bevelvoerder, er zijn onvoldoende brandweerlieden beschikbaar in de functie van chauffeur, de vrijwillige kazernes zijn onderbezet, de locatie van kazernes en posten en de wijze waarop het dekkingsplan is uitgewerkt.
Het belevingsonderzoek is uitgevoerd in opdracht van de 25 veiligheidsregio's en afgenomen onder negenduizend brandweerlieden uit. Landelijk zijn er drieëntwintigduizend brandweerlieden, waarvan negentienduizend vrijwilligers en vierduizend beroeps brandweerlieden. Landelijk zijn er 23.000 brandweerlieden, waarvan 19.000 vrijwilligers en 4.000 beroeps brandweerlieden. De beroepsbrandweer werkt voornamelijk in grote steden en de vrijwilligere brandweer is werkzaam in de dorpen en kleinere steden. De laatste groep is vooral bang voor sluiting van kazernes en posten. 
Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl