Nieuws

Onderzoek naar doortrekken Witte Kruis (N811)

De provincie gaat samen met de gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden onderzoeken of het Witte Kruis (N811) vanaf Babberich kan worden doorgetrokken naar bedrijventerrein 7Poort en de snelweg A12. © REGIO8
BABBERICH - De provincie gaat samen met de gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden onderzoeken of het Witte Kruis (N811) vanaf Babberich kan worden doorgetrokken naar bedrijventerrein 7Poort en de snelweg A12.
'Dit onderzoek moet uitwijzen welke tracés mogelijk zijn voor de doortrekking van het Witte Kruis en wat de milieugevolgen zijn van de verschillende varianten', legt de gemeente Zevenaar uit.
Doel van de aanpassing is om vrachtverkeer te weren uit Babberich en de kernen binnen Rijnwaarden een betere aansluiting te geven op de A12. 'De partijen hebben krediet beschikbaar gesteld voor het onderzoeken van een mogelijke nieuwe verbinding', zo laat Zevenaar weten.
De gemeente verwacht dat het onderzoek in het tweede kwartaal van 2018 wordt afgerond. 'Daarna begint het onderzoek naar de haalbaarheid van de verschillende varianten en wordt een definitief standpunt ingenomen rond de mogelijke doortrekking van het Witte Kruis.'