Nieuws

Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Margot van Veen

ARNHEM - Kracht van verbeelding

Luister naar het fragment

Vandaag is de afsluiting van de vredesweek met als thema: "Kracht van verbeelding"
De kracht van verbeelding is groot en stelt ons in staat om te zien wat er niet is. Door een beroep te doen op je verbeeldingskracht ga je anders kijken en denken. Het stelt je in staat om te dromen, om grenzen te verleggen en om sámen te zoeken naar wat je bindt met anderen. Het biedt hoop.
Om vrede vorm te geven is er, naast een dosis verbeeldingskracht, ook moed nodig. Moed om de weg van de liefde te gaan.
Moed om te handelen, om te doen. Moed om de weg van gerechtigheid te gaan.
Zó leven dat een ieder er beter van wordt.
Wij zijn elkaar gegeven en zullen het met elkaar moeten doen.
Elkaar helpen,
en je door de ander te láten helpen,
omdat twee altijd meer weten dan éen.
Omdat wij mensen groeien aan elkaar en zo uitstijgen boven onszelf.
Wil het iets worden met het rijk van God,
dan zijn er sporen van verandering nodig, kiemen van vrede,
een andere manier van kijken en handelen.
Geloven dat het anders kan en dat laten zien en delen met anderen.
Jezus heeft ons door Zíjn leven laten zien wat gerechtigheid is, Hij heeft voorrang gegeven aan hen die niet gezien of gehoord werden.
Heeft gezocht naar het goede in ieder mens.
Wij worden opgeroepen om instrument van vrede te zijn, om liefde te brengen waar haat heerst, om licht te brengen waar het duister is en vreugde waar mensen verdrietig zijn.
Toch is het makkelijker gezegd dan gedaan.
Wat als je te horen hebt gekregen dat je ziek bent,
en je niet weet wat je vooruitzichten zijn.
Of dat je teleurgesteld bent geraakt
door wat het leven je gebracht heeft?
Verbitterd omdat je waardigheid je is ontnomen?
Verdrietig omdat een dierbare is overleden?
Hoe moeilijk is het om je staande te houden?
Laat staan om je voor te stellen dat het ooit anders zal zijn?
Waar blijft dan de kracht van verbeelding en de moed om te handelen?
Uit oeroude verhalen mogen we weten dat God, zich verbonden heeft met ons.
Dat Hij ons ziet, ons hoort en ons niet alleen laat.
God heeft ons geschapen naar zijn beeld en gelijkenis.
Hij heeft ons in staat gesteld tot het maken van keuzes.
Voor ieder van ons is er de uitnodiging om voor het goede te kiezen,
in welke situatie je je ook bevindt. Om in alles te zoeken naar dat wat je kracht geeft, moed geeft.
Om aandacht te geven aan dat wat niet gehoord of gezien wordt.
Binnen onze eigen mogelijkheden, mogen we werken en leven,
vertrouwen op een God die naast en met ons is.
Met een dosis verbeeldingskracht en moed mogen we leven in het besef dat Gods vrede nooit ophoudt.
Hij is met ons vandaag en alle dagen van ons leven.
Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl