Nieuws

Bikkelhard rapport: 'Arnhemse politici gaan onprofessioneel met elkaar om'

ARNHEM - Het rapport over de Arnhemse politiek, dat op verzoek van de raad is opgesteld door de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, is kritisch over de politieke cultuur in Arnhem. De rolverdeling tussen burgemeester, wethouders en de raad deugt niet en ook de politieke omgangsvormen verdienen niet bepaald de schoonheidsprijs.
In het rapport worden een aantal pijnpunten aangesneden. De onderzoekers benoemen vier patronen in de Arnhemse politiek die doorbroken moeten worden. Het eerste patroon dat wordt benoemd is het idee dat Arnhemse politici hebben bij het besturen van de stad als een project. Daarbij past volgens de onderzoekers 'een cultuur van volhouden en doorgaan, van doelen die de middelen heiligen, van altijd gelijk hebben, van voldongen feiten, van 'straatvechten'.

Arnhemse politici gaan onprofessioneel met elkaar om

De onderzoekers zijn niet te spreken over de omgangsvormen tussen de heren en dames politici: 'Beledigingen en grof taalgebruik, intimidatie en schofferen passen niet in de pluriforme cultuur van de Nederlandse politiek. Die cultuur is in Arnhem in het ongerede geraakt', zo schrijven de onderzoekers. Om er aan toe te voegen dat er van zelfcorrectie weinig sprake is. De conclusie:  'Dat is weinig professioneel, maar vooral ook schadelijk voor de politiek.' 

Collegepartijen controleren wethouders onvoldoende

Het rapport beschrijft verder de gebrekkige werking van het dualisme in Arnhem. Bij dualisme controleert de raad het college op kritische en onafhankelijke wijze. Maar in Arnhem doet alleen de oppositie dat. Binnen de coalitie (D66, SP en CDA) is er volgens de onderzoekers sprake van 'een machtsblok van de twee grootste partijen, waarbij wethouders de toon aangeven'.
Tot slot wordt de rol van de gemeenteraad onder de loep genomen. Normaliter is de raad het allerhoogste orgaan. Maar zo schrijven de onderzoekers: 'In Arnhem lijkt echter het college, en meer nog de wethouders, centraal te staan. Van veel gevoel voor macht en tegenmacht is geen sprake.'
Paul Frissen, een van de opstellers van het rapport, geeft een toelichting:

Nieuwe burgemeester moet meer impact hebben

Behalve de raad, speelt ook de burgemeester een te kleine rol in Arnhem, zo schrijven de onderzoekers. Wat dat betreft komt de benoeming van een nieuwe burgervader goed uit, schrijven ze. 'Er is nu een unieke mogelijkheid om de nieuwe burgemeester een betekenisvolle rol te geven en vooral ook te laten nemen in het bewaken van de politieke mores. Die mores bepaalt de politiek zelf, maar kunnen niet zonder begrenzing. Het burgemeesterschap heeft een grote symbolische kwaliteit die democratische politiek hard nodig heeft.'
Die nieuwe burgemeester, de PvdA'er Ahmed Marcouch, heeft wel een idee waar de schoen wringt. 'Iedereen die naar de raad of naar het college komt, wil van betekenis zijn voor de stad. Dat is wat ons verbindt. We willen dingen doen voor Arnhem en voor de Arnhemmers. In die ambitie, in die wil, gaat soms iets mis in de omgang.'

'Wie de samenleving normen voorhoudt, moet zichzelf daaraan houden'

Behalve een belangrijker rol voor de burgemeester vinden de onderzoekers dat de raad anders moet debatteren. De raad moet niet alleen met het college in debat, maar ook onderling. Ook zou het college-akkoord minder dichtgetimmerd moeten worden. Om zo ruimte te laten voor debat. Tot slot wordt er opgeroepen om vooral scherp te debatteren, maar zonder te intimideren en te schofferen. 'Wie de samenleving normen voorhoudt, moet zichzelf daaraan houden', zo luidt het advies. 
Burgemeester Marcouch vindt het belangrijk dat de raadsleden de aanbevelingen van de onderzoekers ter harte nemen. De raad spreekt er maandag over.
Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl