Nieuws

Lingewaard ontkent gesjoemel: 'niets mis met WMO adviezen, wij volgen de wet'

BEMMEL - Er kunnen wel degelijk meerdere medische adviezen zijn van één en dezelfde keuring. Dat is antwoord van het college van Lingewaard, dat hiermee eindelijk reageert op de commotie rondom het 'gesjoemel' met WMO adviezen in die gemeente.
Tot vanmiddag weigerde wethouder Johan Sluiter ieder commentaar omdat 'de privacy van een zorgvrager' in het geding is. De zorgvrager, een inwoner uit Bemmel, had juist bewust inzage gegeven in haar medische stukken. Ze hoopt dat er een eind komt aan de werkwijze van de gemeente waardoor volgens haar veel mensen die zorg nodig hebben de de dupe zijn.
Ook de keuringsinstantie Sciopeng weigerde ieder commentaar. omdat het niet wil ingaan op individuele gevallen. Zelfs de vraag 'of het gebruikelijk is dat er meerdere medische adviezen bestaan van een en dezelfde keuring' wilden Sciopeng en de wethouder niet beantwoorden.

'Er kunnen meerdere adviezen en versies van adviezen zijn'

Tot vanmiddag. Kort voor spoeddebat over deze wat al sjoemelkwestie heet, schrijft het college in een brief aan de raad dat er wel degelijk twee verschillende medische adviezen kunnen zijn in een WMO zaak. 'Sterker nog: er kunnen meerdere adviezen en versies van adviezen zijn.'
Volgens het college is het vrij gebruikelijk dat een advies nog vragen oproept bij degene die om advies heeft gevraagd. Het is volgens het college ook mogelijk dat die vragen tot een aanpassing van het advies kunnen leiden. 'Pas dan is het advies definitief. Belangrijkste is dat het definitieve advies van de arts meegezonden wordt met de beschikking. Alle andere versies zijn niet het definitieve advies en maken dus geen deel uit van de beschikking.'

'Medisch advies geheel verbouwd'

Maar waar de uitleg van het college volgens de politieke partij SP mank gaat is dat  er over de zorgvrager over die aanpassing van adviezen op de hoogte gesteld moet worden. Het college schrijft: 'De arts past over zijn conceptadvies hoor en wederhoor toe, voordat hij een definitief advies uitbrengt.' Theo Anema van de SP Lingewaard: 'Dat is bij deze casus niet gebeurd. Het medisch advies is geheel verbouwd van positief advies naar negatief advies zonder medeweten van de zorgvrager.'

Advies was kwijt

De zorgvrager, Carla Claassen, kwam er per toeval achter dat er twee verschillende medische adviezen waren: de gemeente zei dat zij het advies niet kon vinden en daarom vroeg Claassen het advies op bij keuringsinstantie Sciopeng. Een paar dagen daarop kwam de versie die bij de gemeente lag tóch boven water en toen bleek dat de tweede versie is veranderd in het nadeel van Carla Claassen.

'Binnen 24 uur verandert het medisch advies zélf!'

Docent gezondheidsrecht aan de Erasmus universiteit Olga Floris noemde de gang van zaken eerder al 'op zijn minst dubieus'. Ook na het antwoord van het college verbaast zij zich nog steeds over de gang van zaken. 'Ik kan me wel voorstellen dat de gemeente aanvullende informatie heeft, bijvoorbeeld of de man van mevrouw Claassen nog kan bijspringen. En dat ze daarom ondanks het advies van de arts anders beslissen. Maar in dit geval verandert binnen 24 uur ineens het medisch advies zélf!'

Fraude?

Olga Floris vraagt zich dan ook af of de arts zelf wel op de hoogte is van het veranderde rapport waaronder zijn handtekening staat. 'Zo niet, dan is er sprake van fraude. Mevrouw Claassen heeft het recht om die arts te vragen hoe het kan dat zijn mening binnen 24 uur zo veranderd is. Mogelijk blijkt dan dat hij daar zelf helemaal niets van wist.'

Zie ook: