Nieuws

Spoeddebat over 'gesjoemel' met medische rapporten in Lingewaard

BEMMEL - De SP in Lingewaard heeft voor donderdagavond een spoeddebat aangevraagd over de gang van zaken rond de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) in die gemeente. De partij wil van wethouder Johan Sluiter onder meer weten of het vaker voorkomt dat er meerdere versies van een medisch keuringsrapport in omloop zijn, zonder dat daar een nieuwe keuring aan ten grondslag ligt.
De kwestie is aangezwengeld nadat Omroep Gelderland afgelopen weekend berichtte over een merkwaardige gang van zaken in Lingewaard. Carla Claassen uit Lingewaard zit in een rolstoel en vroeg bij de gemeente voorzieningen aan vanwege haar beperking. Toen dat geweigerd werd, vroeg zij het medisch keuringsrapport op waarin het negatieve advies van de keuringsarts zou staan.
Maar de gemeente Lingewaard kon dat rapport niet vinden. De keuringsinstantie wel en toen bleek dat de betreffende arts juist positief had beslist over de gevraagde voorzieningen. Toen Claassen daags later het rapport alsnóg van de gemeente ontving, bleek de inhoud totaal anders: het positieve advies van de arts was verdwenen.

Onderste steen boven

De SP Lingewaard is inmiddels een meldpunt gestart, omdat er volgens de partij veel misgaat rond de aanvraag van WMO-voorzieningen in Lingewaard. De partij wil van wethouder Sluiter weten hoe de vork in de steel zit.
Ook andere partijen willen de onderste steen boven hebben. Sommige partijen zijn daarin iets voorzichtiger dan andere, te meer omdat Carla Claassen als fractievoorzitter van de SP Lingewaard zowel politiek als persoonlijk betrokken is bij de kwestie.

'Politiek spelletje?'

Frans Schut van B06, die eerder ook de declaraties onderzocht van toenmalig burgemeester Harrie de Vries voordat die moest opstappen: 'We moeten eerst kijken of alles hier volgens de juiste regels is verlopen. Daarna moeten we kijken of hieraan geen politiek spelletje van de SP ten grondslag ligt.'
Maar Maarten van den Bos (PvdA) is 'niet zo geïnteresseerd in de politieke component' van de hele kwestie. 'Het gaat hier vaak om een kwetsbare groep mensen. En twee verschillende medische adviezen van één keuring in twee dagen tijd, dat kan natuurlijk niet.'

Wonderbaarlijke genezing

Docent gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Olga Floris is verbaasd over de twee verschillende medische rapporten. 'Dan moet er in de tussentijd wel iets merkwaardigs gebeurd zijn. Die mevrouw moet dan opnieuw gekeurd zijn of er moet een wonderbaarlijke genezing hebben plaats gevonden.'
Een mogelijke verklaring is dat de arts later nog aanvullende informatie van de gemeente heeft ontvangen over zorgvrager Claassen. Dat zou verklaren waarom er in het tweede rapport zaken staan die Claassen nooit met de keuringsarts heeft besproken. 'Maar dat is dan niet netjes', aldus Floris, 'en dan druk ik me nog voorzichtig uit.

'Raad moet onderzoek instellen'

De PvdA Lingewaard heeft een ombudsman waar - net als bij het meldpunt van de lokale SP - diverse klachten binnenkomen over de aanvraag van WMO-voorzieningen.
Fractievoorzitter Maarten van den Bos: 'Bijvoorbeeld dat de gemeente zei dat ze geen pgb (persoonsgebonden budget) meer verstrekken maar alleen nog zorg in natura. Dat is in strijd met de wet.' Volgens van den Bos kan daarom de enige uitkomst van het debat donderdagavond zijn dat de raad een onderzoek gaan instellen.

Zie ook:

Spoeddebat over 'gesjoemel' met medische rapporten in Lingewaard