Nieuws

Nijmegen en Berg en Dal willen gemeentegrens aanpassen

Nijmegen en Berg en Dal onderzoeken samen de mogelijkheden voor een paar grenscorrecties tussen de beide gemeenten. Op een aantal plaatsen loopt de grens nu onlogisch. De gemeenten bekijken of het grensverloop kan worden verbeterd. © Google Maps
NIJMEGEN - Nijmegen en Berg en Dal onderzoeken samen de mogelijkheden voor een paar grenscorrecties tussen de beide gemeenten. Op een aantal plaatsen loopt de grens nu onlogisch. De gemeenten bekijken of het grensverloop kan worden verbeterd.
De grens loopt bijvoorbeeld door woonzorgcomplex De Vijverhof, een parkeerplaats, maar ook dwars door een restaurant en enkele woonpercelen. De twee gemeenten gaan nu inventariseren wat de voor- en nadelen zijn van een wijziging van de gemeentegrens.
Ze gaan daarbij in gesprek met bewoners en andere belanghebbenden over de eventuele gevolgen. Het zou kunnen betekenen dat sommige woningen of percelen in een andere gemeente komen te liggen.

Voorstel aan gemeenteraden

Aan de hand van dit gezamenlijke gesprek en met afweging van andere belangen, zoals kosten en praktische gevolgen, wordt een voorstel gedaan aan de beide gemeenteraden om de grens wel of niet aan te passen. De verwachting is dat die medio 2018 een definitief besluit nemen.
Daarna gaan de provincie Gelderland en de minister van Binnenlandse Zaken zich erover buigen. De grenscorrectie kan dan naar verwachting ingaan per 2019 of 2020.