Nieuws

Aangepast medisch advies topje van de ijsberg: er gaat veel meer fout in Lingewaard

BEMMEL - In Lingewaard gaat er veel mis op het gebied van aanvragen voor Wmo-voorzieningen. Dat stelt de SP Lingewaard. De partij heeft een meldpunt ingesteld en zegt dat er al zeker 40 gevallen bekend zijn waarbij de gemeente weigert om gevraagde voorzieningen te verstrekken.
De meeste van die gevallen blijven 'onder de radar' omdat de betrokkenen anoniem willen blijven. Fractievoorzitter Carla Claassen van de SP Lingewaard: 'Mensen die voorzieningen nodig hebben van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn afhankelijk van de gemeente, dus ze slikken veel.' Carla Claassen heeft ook getwijfeld of zij haar verhaal wel openbaar moest maken, maar uiteindelijk heeft zij het toch gedaan. 'Omdat dit moet stoppen.'

Rapport aangepast door gemeente?

Carla Claassen vroeg onder meer om een aanrecht waar zij met de rolstoel onder kan, maar dat werd geweigerd door de gemeente Lingewaard. Het onderliggende medische keuringsrapport kon de gemeente niet vinden, maar de keuringsinstantie stuurde dit desgevraagd wel op naar Claassen. Toen daags daarna het rapport via de gemeente toch tevoorschijn kwam, bleek dat totaal anders dan het eerder opgestuurde rapport. Niet alleen de datum en de plaats van handtekening waren anders, de twee rapporten verschilden inhoudelijk ook behoorlijk: het positieve advies van de arts was uit het tweede rapport verdwenen.
'Óf het rapport is zelf aangepast door de gemeente', zo stelt Claassen, 'óf de keuringsarts heeft het rapport op verzoek van de gemeente aangepast zodat de gemeente gevraagde voorzieningen niet hoeft te betalen.'
Volgens Claassen zijn er veel meer gevallen bekend waarbij Lingewaard geld in de zak houdt door gevraagde voorzieningen af te wijzen. Claassen: 'Een inwoner uit onze gemeente vroeg een gehandicaptenparkeerkaart aan voor zijn vrouw, maar die werd geweigerd omdat zij psychisch nog in orde is. Alsof je dan ineens weer kunt lopen!'

Lingewaard houdt Wmo-geld over

En zo houdt de gemeente Lingewaard volgens Claassen geld in de zak terwijl terwijl dat helemaal niet nodig is. Deze zomer stelde zij er nog vragen over. Want in 2016 is er op het gebied van het Sociale Domein in Lingewaard bijna 3 miljoen euro overgehouden! Alleen al op de Wmo-voorzieningen werd 1,8 miljoen euro overgehouden. Claassen: 'Toen ik vroeg hoe dit kon kreeg ik als antwoord dat er minder voorzieningen worden aangevraagd. Maar uit de vele klachten die ik hoor weet ik dat ze wel aangevraagd worden, alleen ze worden niet verstrekt.'

Keukentafelgesprekken

In de meeste gevallen krijgen de mensen geen beschikking van de geweigerde voorziening. Claassen: 'Sinds een aantal jaren verloopt dat allemaal via de zogenoemde keukentafelgesprekken en alleen mondige mensen vragen zwart op wit om een beschikking waartegen je in beroep kunt gaan.'
Volgens wethouder Johan Sluiter valt het allemaal nogal mee met de onvrede over de Wmo in Lingewaard. In De Gelderlander zegt hij dat het college een klanttevredenheidsrapport heeft over de Wmo waaruit geen onvrede blijkt. Claassen snapt dat wel: 'Dat onderzoek is gehouden onder de mensen die wel een beschikking hebben gekregen en in 99 procent van de gevallen kregen ze dan wel íets toegewezen. De onvrede zit 'm juist bij de mensen die geen beschikking krijgen en die ook niets toegewezen krijgen. Terwijl ze dat wel nodig hebben.'
Zie ook: