Nieuws

Geëmotioneerde cliënten Rigtergroep: 'Laat deze nachtmerrie ophouden'

Woedend, bang en verdrietig. Dat waren de eerste woorden van het emotionele betoog van Hans Haage aan de raadsleden van de gemeente Nijmegen. Hij is de vader van de 42-jarige Susan Haage. Zij heeft autisme en weet niet waar ze over twee weken woont. Een nachtmerrie voor haar. © Omroep Gelderland
NIJMEGEN - Woedend, bang en verdrietig. Dat waren de eerste woorden van het emotionele betoog van Hans Haage aan de raadsleden van de gemeente Nijmegen. Hij is de vader van de 42-jarige Susan Haage. Zij heeft autisme en weet niet waar ze over twee weken woont. Een nachtmerrie voor haar.
En voor alle andere cliënten die vandaag in groten getale aanwezig zijn bij de raadsvergadering in het gemeentehuis van Nijmegen. Maar helaas kon burgemeester Hubert Bruls ook vandaag niet aan de wensen van de cliënten voldoen.

Slechte communicatie

Ouders en cliënten zijn boos en verdrietig, omdat hun eigen zorgverlener Rigtergroep ze als een baksteen heeft laten vallen. Er is sinds juli, toen de gemeente Nijmegen aangifte heeft gedaan tegen Rigtergroep wegens fraude, geen enkel contact meer geweest tussen de directie van de zorginstelling en de cliënten.
En ook de gemeente Nijmegen heeft tot op de dag van vandaag de cliënten geen duidelijkheid gegeven over waar ze nu precies aan toe zijn. ‘Het is verdrietig dat we zo moeten vechten, terwijl de overheid onze kwetsbare kinderen zou moeten beschermen.’

Miljoenenfraude

Rigtergroep biedt in Nijmegen zorg aan 48 cliënten. Deze zorg wordt betaald met een persoonsgebonden budget (pgb). En voor dit geld is de cliënt verantwoordelijk. Volgens de regels mag een pgb niet besteed worden aan de huur van een woning. Dat deed Rigtergroep wel. Cliënten betaalden bijvoorbeeld 300 of 700 euro aan huur voor appartement waar uiteindelijk 700 tot 1200 euro voor afgerekend moest worden. Rigtergroep legde het verschil bij uit de inkomsten van de pgb’s.  
Een woonruimte in De Doekenborg. Foto: Omroep Gelderland
Miljoenenfraude, zegt de gemeente en daarom deed Nijmegen in juli aangifte. Maar sinds die aangifte is het personeel weggelopen en kan de zorg niet meer gegarandeerd worden. En dus vertelde de gemeente begin september dat de cliënten uiterlijk 1 oktober moeten verhuizen.  Bijna de helft van de cliënten heeft nieuw onderdak kunnen vinden, maar de rest nog niet.

Noodoplossing

De gemeente heeft als noodoplossing bedacht om de cliënten een tijdelijk onderkomen te geven in een leegstaand verpleeghuis, De Doekenborg. Maar volgens de ouders is niet alleen de snelle verhuizing, maar ook de tijdelijkheid een probleem.
'Een tweede verhuizing binnen een paar maanden is te veel voor de kwetsbare cliënten. De spanning is nu al hoog opgelopen. De bewoners zijn gestresst en er zijn al meerdere botsingen geweest waar ook de politie en GGD bij hebben moeten ingrijpen. De cliënten weten zich geen raad en komen hun bed niet meer uit’, vertelt Haage.
De ouders willen dat de cliënten in hun eigen woningen kunnen blijven tot er een definitieve plek is. En als dat niet kan willen ze dat De Doekenborg als blijvende woonplek ingericht wordt. ‘Deze nachtmerrie moet ophouden.’
Verhaal gaat verder onder de foto's
Een kamer in De Doekenborg. Foto: Omroep Gelderland
Een toilet met douche in een kamer in De Doekenborg. Foto: Omroep Gelderland

Burgemeester geeft geen garanties

Burgemeester Bruls, die vandaag de zieke verantwoordelijk wethouder Bert Frings vervangt in het vragenuurtje, kon geen toezeggingen doen. Hij beloofde dat er voor 15 september met iedere cliënt een persoonlijk gesprek zal zijn om maatwerk te leveren. ‘Maar ik kan niet garanderen dat we voor iedereen een definitieve plek kunnen vinden, waardoor cliënten niet met twee verhuizingen te maken zouden krijgen. En het kan ook zijn dat bij een herbeoordeling een pgb lager uit gaat vallen.'
De familie Haage heeft een gesprek gehad. ‘Maar dat was een indicatiegesprek. En de boodschap was vooral dat we zelf verantwoordelijk zijn als beheerder van een pgb.’

Gemeente eist geen geld terug van cliënten

Bruls deed vanavond de toezegging dat hij geen geld terug zal vorderen bij cliënten. ‘Die claim leggen we bij Rigtergroep.’ En hij benadrukte dat de gemeente naar aanleiding van klachten van cliënten het fraude-onderzoek is gestart. En dat hij aan hun zijde staat. ‘Wij moeten een pluim krijgen dat we dit onderzoek gedaan hebben’, zegt Bruls.
Aan het einde van de raadsavond is unaniem een motie aangenomen waarin het college gevraagd wordt om er alles aan te doen om een dubbele verhuizing te voorkomen. Over twee weken is er een debat waarin de wethouder uit moet leggen welke stappen hij heeft gezet. De ouders voelden zich door de woorden van de gemeenteraadsleden en het aannemen van motie enorm gesteund. 
Bruls noemt het overigens opmerkelijk dat Rigtergroep geen enkel bezwaar heeft ingediend op de beslaglegging van 2 miljoen euro die de gemeente heeft gedaan. ‘Laat dat maar even op je inwerken.’

Zie ook:

Lees hier ons Zorgdossier