Nieuws

Rondweg Wageningen nog altijd heet hangijzer

WAGENINGEN - Er liggen al meerdere varianten en als het aan de omwonenden ligt worden die het geen van alle; zij vinden dat er een beter plan voor de rondweg Wageningen moet komen.
Al jaren is er de roep om een oplossing van de verkeersdrukte ter hoogte van de campus richting het centrum en ook van het uitgaande verkeer richting de A12. Omwonenden praten er vandaag over met Statenleden van de commissie bereikbaarheid van de provincie.
Die was jaren geleden al bezig met een oplossing en er werd gesproken over een rondweg. Zo'n tweeënhalf jaar geleden werd het vraagstuk bij de gemeente Wageningen geparkeerd.
Er kwam een voorstel van het college voor een zogenoemde campusroute, een weg om het campusterrein heen. Begin juli van dit jaar nam de Wageningse gemeenteraad het voorstel met enkele aanpassingen aan. 

Weerstand bij omwonenden

Het plan stuitte op veel weerstand van omwonenden en van de universiteit. Het zou ten koste gaan van onder andere de stallen van de Wageningen Universiteit en de mogelijkheden om uit te breiden zouden ook worden beperkt.
Maar misschien nog wel belangrijker, had de provincie ook de nodige bedenkingen bij de verbetering van de bereikbaarheid van de universiteit en van de regio Foodvalley. En er was eerder afgesproken dat dit één van de doelstellingen was. Het is namelijk van economisch belang dat er uitgebreid kan worden. Goede bereikbaarheid is daarbij een vereiste.
Het plan werd bij de provincie zelfs zo slecht ontvangen dat gedeputeerde Conny Bieze hardop uitsprak met de gedachte te spelen om de regie voor de oplossing van het probleem weer helemaal over te nemen. In een brief van de provincie aan de gemeente is dit ook concreet voorgesteld.
Woensdag komt de Statencommissie bereikbaarheid van de provincie bij elkaar en dan moet er duidelijkheid komen over die regie. De algemene verwachting is wel dat de provincie ingrijpt. Sterker nog, er ligt ook een variant voor een rondweg bedacht door de provincie. 
Omwonenden zijn - net als met het voorstel van de gemeente - niet blij met het plan van de provincie. Het zou onder andere te veel ten koste van natuurgebied gaan. De omwonenden zijn vertegenwoordigd in de coalitie 'Wageningen goed op weg'. Er zitten bewoners in van verschillende wijken en maatschappelijke groeperingen. Deze groep neemt ook deel aan gesprekken met de provincie en de gemeente. 

'Vooral problemen in de spits'

Volgens de voorzitter van de groep, Peter Spitteler, is om te beginnen het uitgangspunt helemaal verkeerd: 'Het is een frame-denken geworden dat er zo'n groot verkeersprobleem is. Het is inderdaad druk, maar dat blijft wel vooral beperkt tot de spits en beslaat per keer geen hele lange tijd. Misschien kan de situatie wel verbeteren, maar dat hoeft niet met 14 miljoen euro voor een rondweg.'
Het kan volgens hem ook binnen de bestaande situatie voor de helft van het geld. 'Bijvoorbeeld door kruisingen anders in te richten waarbij het campusverkeer wordt gescheiden van het verkeer naar het centrum', meent hij.
Om de commissie bereikbaarheid van de provincie alvast van de plannen te overtuigen - voordat mogelijk woensdag wordt besloten dat ze de zaak weer helemaal overnemen - zijn de Statenleden van de commissie vandaag door 'Wageningen goed op weg' uitgenodigd om te komen kijken. De bewoners willen uitleggen waarom de plannen van zowel de provincie als van de gemeente slecht zijn en toelichten hoe het probleem in hun ogen aangepakt moet worden.
Reageren op dit bericht? Mail de redactie.