Nieuws

Gezondheidsrisico's te groot; alle geitenhouderijen op slot

Nieuwe geitenhouderijen zijn in Gelderland niet meer welkom en bestaande geitenhouderijen mogen niet meer uitbreiden omdat de gezondheidsrisico's voor omwonenden te groot zijn. Dat heeft de provincie Gelderland woensdag besloten. Dit betekent dat met onmiddellijke ingang nieuwe vergunningen voor geitenhouderijen niet meer in behandeling worden genomen. © Wiki Commons
Nieuwe geitenhouderijen zijn in Gelderland niet meer welkom en bestaande geitenhouderijen mogen niet meer uitbreiden omdat de gezondheidsrisico's voor omwonenden te groot zijn. Dat heeft de provincie Gelderland woensdag besloten. Dit betekent dat met onmiddellijke ingang nieuwe vergunningen voor geitenhouderijen niet meer in behandeling worden genomen.
Uit cijfers blijkt dat in Gelderland de geitenhouderij de afgelopen maanden hard is gegroeid, laat de provincie weten. Gemiddeld groeide de bedrijfstak in Nederland de afgelopen drie jaar met 16 procent, maar Gelderland laat een stijging zien van bijna 27 procent.
Bovendien is de verwachting dat dat alleen maar meer zou worden omdat veel bedrijven uit Brabant uitbreiding zullen zoeken in Gelderland. De provincie Brabant maakte namelijk vlak voor de zomer al bekend op slot te gaan voor geitenhouderijen. Gelderland is dan relatief dichtbij.

Meer kans op longontsteking

De provincie baseert zich bij het besluit op het onderzoek van het RIVM. Daaruit blijkt dat omwonenden van geitenhouderijen die binnen een straal van twee kilometer van het bedrijf wonen een grotere kans hebben op longontsteking. Waar dat precies aan ligt, is onbekend en wordt verder onderzocht.
Gezondheidsrisico's te groot; alle Gelderse geitenhouderijen op slot
Maar daarop wil Gelderland niet wachten. Verantwoordelijk gedeputeerde Jan Jacob van Dijk: 'Hiermee voorkomen we een verhoogd risico voor de gezondheid van omwonenden.'
Provinciale Staten hebben daarom deze woensdag unaniem dit besluit genomen, in het grootste geheim. De provincie was anders bang dat er op het laatste moment nog veel nieuwe aanvragen zouden binnenkomen. Nu worden alleen nog de aanvragen behandeld die er al lagen. 
Het besluit is een voorbereidingsbesluit dat geldt voor een periode van een half jaar. Binnen die termijn bereiden Gedeputeerde Staten een aanpassing voor van de Verordening Ruimte van Gelderland en stellen Provinciale Staten deze vast.