Nieuws

Sint Maartenschool voorlopig gered met geld van andere scholen en gemeenten

De onderwijsgroep Punt Speciaal zet dit jaar drie ton extra in voor de Maartenschool in Ubbergen. Daardoor kan een deel van het zorg verlenend en ondersteunend personeel voorlopig aan het werk blijven en is de zorg en het onderwijs voor komend jaar gegarandeerd. Naast het extra geld staan gemeenten en andere scholen uit de regio Nijmegen ook garant voor een bedrag van honderdduizend euro. © Omroep Gelderland
UBBERGEN - De onderwijsgroep Punt Speciaal zet dit jaar drie ton extra in voor de Maartenschool in Ubbergen. Daardoor kan een deel van het zorg verlenend en ondersteunend personeel voorlopig aan het werk blijven en is de zorg en het onderwijs voor komend jaar gegarandeerd. Naast het extra geld staan gemeenten en andere scholen uit de regio Nijmegen ook garant voor een bedrag van honderdduizend euro.
De school voor speciaal onderwijs kwam in de financiële problemen na de invoering van de Wet Passend Onderwijs drie jaar geleden. Scholen krijgen van het Samenwerkingsverband alleen geld voor passend onderwijs, extra zorg moet betaald worden via de WMO of de zorgverzekeraar. Het ministerie van Onderwijs weigert een bijdrage te leveren aan de redding. Het ministerie vindt dat Punt Speciaal veel te laat heeft ingegrepen op de Maartenschool. De wijze van indiceren had eerder moeten veranderen. 'Iedereen wist dat er kinderen op school zaten met een te hoge bekostiging. Er is te laat geschakeld', aldus een ambtenaar van OCW.

Zorg verdwijnt

Ouders en school trokken afgelopen jaar hard aan de bel, omdat ze bang zijn dat de specialistische zorg die hun kinderen krijgen op de school, zou verdwijnen. Gemeenten, Samenwerkingsverband en Punt Speciaal hebben nu eenmalig geld uitgetrokken om de zorg en onderwijs aan de kinderen voor het komende schooljaar te garanderen. Dat blijkt uit bestuurlijke verslagen die Omroep Gelderland via de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) opvroeg. 

Banen schrappen

Eerder bezuinigde de Maartenschool al en daarnaast is de school voornemens om 26 fte (fulltime banen) te schrappen in de ondersteunende functies. Het gaat om zorg die niet wordt gefinancierd door het samenwerkingsverband, ook niet door zorgverzekeraars of via de Wet Langdurige zorg. Het gaat om bijna negen ton.
Een procesmanager moet nu op zoek naar een zorgpartij die de zorg over wil nemen, zodat die wel geleverd kan worden. Door de eerdere bezuinigingen start de school maandag met een beperkte bezetting. Er wordt momenteel gewerkt aan een plan van aanpak om ook na het komende schooljaar onderwijs en zorg op de school te garanderen.

Zie ook:

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!