Nieuws

Rijkswaterstaat gaat de A1 tussen Apeldoorn en Azelo flink aanpakken

Files op A1 over een paar jaar voorbij
Rijkswaterstaat gaat de A1 tussen Apeldoorn en Azelo in Overijssel verder uitbreiden. De snelweg tussen Apeldoorn en Deventer wordt verbreed naar 2 x 4 rijstroken. Ten oosten van Deventer komen 2 x 3 rijstroken. Reden voor de ingrijpende verandering is de vertraging door het toenemende vrachtverkeer. De A1 is een belangrijke verbinding voor de bedrijven in het oosten van Nederland en het buitenland.
Wilp - Rijkswaterstaat gaat de A1 tussen Apeldoorn en Azelo in Overijssel verder uitbreiden. De snelweg tussen Apeldoorn en Deventer wordt verbreed naar 2 x 4 rijstroken. Ten oosten van Deventer komen 2 x 3 rijstroken. Reden voor de ingrijpende verandering is de vertraging door het toenemende vrachtverkeer. De A1 is een belangrijke verbinding voor de bedrijven in het oosten van Nederland en het buitenland.

Samenwerken

Om dit grote project uit te voeren werkt Rijkswaterstaat samen met de provincies Overijssel en Gelderland en de Cleantech Regio*. Met het verbreden van de A1 stroomt over enkele jaren het verkeer sneller door en verwacht Rijkswaterstaat dat de economische ontwikkeling van de regio wordt gestimuleerd. Het project kost ruim 400 miljoen euro, waarvan de regio ruim 100 miljoen financiert.

Twee fasen

Rijkswaterstaat gaat in twee fasen de A1 tussen Apeldoorn en Azelo in beide richtingen verbreden. Tussen 2018 en 2020 wordt het tracé van Twello naar Deventer uitgebreid naar 2x4 rijstroken. Tussen 2018 en 2020 wordt het tracé tussen Deventer-Oost en Rijssen verbreed naar 2x3 rijstroken. Tussen 2024 en 2028 wordt het tracé tussen Apeldoorn en Twello verbreed naar 2x4 rijstroken. Tussen 2024 en 2028 wordt het tracé tussen Deventer en Deventer-Oost en tussen Rijssen en knooppunt Azelo verbreed naar 2x3 rijstroken.

Informatieavonden

Er zijn in totaal zes inloopbijeenkomsten geweest, waarvan de laatste op 1 augustus was in Klarenbeek. Zo konden omwonenden zelf zien wat de verbreding van de A1 betekent voor hun omgeving. Bijvoorbeeld wat er wel en niet gaat veranderen op het gebied van geluid, natuur of beplanting. Ook kan men zienswijzen indienen. Met een zienswijze kan worden aangegeven waar men het niet mee eens is. .
Een zienswijze kan nog tot en met donderdag 10 augustus worden ingediend. Dit kan schriftelijk, telefonisch of online. Via de website www.platformparticipatie.nl kan men de adressen vinden, of rechtstreeks online zienswijze indienen.
*Cleantech Regio
Cleantech Regio wil een schone toekomst. Daarvoor werken ze samen met de Stedendriehoek-gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. Ook werkt Cleantech Regio met ondernemers, het onderwijs en onderzoek samen aan een energie neutrale en duurzame economie en samenleving. Cleantech Regio wil economie en ecologie hand in hand laten gaan.