Nieuws

Druten wil meer inwoners aan werk helpen

De gemeente Druten gaat zich extra inspannen om meer mensen in de bijstand aan een betaalde baan te helpen. Wethouder Sjef van Elk heeft een negental projecten en beleidsaanpassingen in petto. Die staan vermeld in de nota Participatieprojecten, die onlangs is aangenomen door de gemeenteraad. Voor de komende 1,5 jaar is hiervoor bijna een kwart miljoen euro beschikbaar. © Google Maps
DRUTEN - De gemeente Druten gaat zich extra inspannen om meer mensen in de bijstand aan een betaalde baan te helpen. Wethouder Sjef van Elk heeft een negental projecten en beleidsaanpassingen in petto. Die staan vermeld in de nota Participatieprojecten, die onlangs is aangenomen door de gemeenteraad. Voor de komende 1,5 jaar is hiervoor bijna een kwart miljoen euro beschikbaar.
Het aantal personen in de bijstand is in Druten gestegen van 187 in 2013 tot 271 vorig jaar. Dat komt onder meer omdat een deel van de statushouders moeilijk werk kan vinden.

Opknapteam

Wethouder Van Elk zegt dat hij niet kan accepteren dat er steeds meer mensen in de bijstand geraken. Zeker nu de economie al langere tijd aantrekt. Er komt nu een team dat allerlei zaken in de openbare ruimte in Druten gaat opknappen. Vanuit dit Opknapteam kunnen mensen doorstromen naar regulier werk. In dit Opknapteam is ook plaats voor personen die daar waarschijnlijk niet in slagen.
Ook gaat in Druten een werkconsulent aan de slag, waardoor er heel korte lijnen komen tussen lokale werkgevers en Drutenaren die werk zoeken. De gemeente Wijchen heeft al interesse getoond voor de Drutense initiatieven.
Via mediapartner RTV Totaal