Nieuws

Hoe bescherm je bloemrijke bermen? Een app geeft het antwoord

ARNHEM - De Vlinderstichting heeft een app gelanceerd die gemeenten moet helpen om een goed maaibeleid te voeren. Vaak worden bermen met daarin belangrijke bloemen en planten voor vlinders zonder pardon gemaaid.
Volgens de Vlinderstichting komen inheemse vlinders daardoor in gevaar. Kars Veling: 'Vroeger konden vlinders als het hooibeestje, het koevinkje en het geaderd witje prima gedijen op het platteland. Maar door intensivering van de landbouw zijn de vlinders noodgedwongen naar de berm verhuisd, daar groeien nog wilde inheemse planten. Maar die bermen worden vaak te vroeg en te radicaal gemaaid door gemeenten. Dat willen we met de app voorkomen.'

Gemeenten willen wel, maar weten vaak niets

Met de app kunnen mensen aangeven waar bloemrijke bermen zijn. De Vlinderstichting geeft dat dan weer door aan gemeenten in de hoop dat die dan hun maaibeleid aanpassen. Want gemeenten willen vaak wel, maar ze weten vaak niet waar die belangrijke bermen liggen. 
Kars Veling: 'Gemeenten zitten met het probleem dat ze geen eigen plantsoenendienst meer hebben en het maaien uitbesteden. Dan zijn ze niet meer flexibel. Als ze goed in kaart hebben waar er verstandig moet worden gemaaid, dan kunnen ze bij de aanbesteding daar rekening mee houden.'