Nieuws

Zowel jongeren als ouderen balen in Groessen

GROESSEN - 'De leefbaarheid van ons mooie dorp is het geding.' Dat zegt de Dorpsraad Groessen, die woensdagavond de resultaten van een onderzoek naar de woningbehoefte in het dorp presenteerde. Daaruit blijkt dat het voor jongeren moeilijk is om een woning te vinden en dat er ook weinig geschikt woningaanbod voor 65-plussers is.
Bijna de helft van de ondervraagde jongeren van 18 tot 30 jaar die op zoek zijn naar een andere woning, verwacht of ervaart daarbij problemen. De woningprijzen in het ongeveer 2.000 inwoners tellende dorp zijn te hoog voor hen. Er is een gebrek aan starterswoningen en woningen in het algemeen. Een van de conclusies in het onderzoek is dat 'Groessen mooi is voor opgroeiende kinderen, maar dat woninggebrek leidt tot verhuizen'. Jongeren pleiten voor betaalbare woningen en het verlenen van voorrang aan Groessenaren bij het toewijzen.

Te weinig seniorenwoningen

De 65-plussers die in het dorp wonen, zijn lang niet allemaal tevreden over het woningaanbod. Een kwart van de ondervraagden is van plan om te verhuizen omdat huis en/of tuin te groot is. Ze geven aan dat er meer passende seniorenwoningen moeten komen, door nieuwbouw en door verouderde woningen te vernieuwen. Het plaatsen van niet-senioren in bestaande seniorenwoningen wordt gezien als deel van het probleem. 'Bovendien wordt het plaatsen van niet- Groessenaren in de seniorenwoningen als zeer storend ervaren', aldus het onderzoek. 
Ook vinden ze de voorzieningen in Groessen onvoldoende. Een gebrek aan winkels, openbaar vervoer en medische voorzieningen beïnvloedt hun woongenot. Als ze verhuizen, kiezen de ouderen dan ook voor een nabij gelegen plaats met betere voorzieningen.