Nieuws

'Controle op beschermd wonen schiet tekort'

Gemeenten moeten individuele zorgklachten serieus onderzoeken. Dat zeggen Olga Floris, gezondheidsjurist en docent aan de Erasmus Universiteit en cliëntenorganisatie Per Saldo. © Omroep Gelderland
ARNHEM - Gemeenten moeten individuele zorgklachten serieus onderzoeken. Dat zeggen Olga Floris, gezondheidsjurist en docent aan de Erasmus Universiteit en cliëntenorganisatie Per Saldo.
De ouders van de 21-jarige Bart Bruil stappen naar de rechter om de slechte zorg voor hun zoon aan de kaak te stellen. Bart is autistisch en heeft gedragsproblemen. Hij heeft een hoge zorgindicatie en woonde beschermd bij Woonzorgnet in Arnhem, totdat hij weg moest, omdat hij agressief werd.
Woonzorgnet ontkent de beschuldigingen met klem en zegt goede zorg geleverd te hebben. De zorginstelling verwijst hierbij naar het positieve inspectierapport van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, die in opdracht van de gemeente Arnhem onderzoek deed naar de zorg bij Woonzorgnet.
Olga Floris en Per Saldo bestudeerden het zorgdossier van Bart en vinden dat de geleverde zorg aan Bart ver onder de maat is. Ze bekeken ook het inspectierapport en verbazen zich over de uitkomst van het rapport. Ze vinden het vreemd dat de individuele klacht van Bart niet is meegenomen in het onderzoek. De gezondheidsjurist en de cliëntenorganisatie maken zich zorgen over manier waarop de gemeenten de kwaliteit van zorg controleren.

Papieren controle

Floris: 'De familie Bruil diende een klacht in bij de gemeente Arnhem, maar is nooit gehoord over hun klacht. Het bezoek werd aangekondigd bij de zorginstelling, waardoor er alle gelegenheid is gegeven om papieren op orde te brengen en de juiste sprekers te regelen. Er is niet gekeken of in het geval van de familie Bruil is voldaan aan de verplichtingen van een goed hulpverlener.'
Aline Molenaar, directeur van Per Saldo, vindt ook dat als ouders en kinderen klagen over de zorg, ze ook betrokken moeten worden bij het onderzoek. 'Heel bijzonder dat dit niet gebeurd is', zegt Molenaar.
Floris: 'Het rapport is vrij nietszeggend. Er wordt gekeken naar formele vereisten zoals of voor iedereen een zorgdossier is opgesteld en of er wordt geëvalueerd. Dat zegt niets over de inhoud van de zorg en of de afspraken die gemaakt zijn in het zorgdossier wel worden nagekomen.'

'Kwaliteit controle al jaren probleem'

Volgens de zorgjurist schieten de controles op de kwaliteit van zorg al jaren tekort: 'In 2009 concludeerde de Nationale Ombudsman al dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg een papieren tijger is, dat aangekondigde inspecties ongewenst zijn en dat cliënten onvoldoende bij het onderzoek betrokken worden. Blijkbaar inspecteert VGGM net zo slecht als de Inspectie voor de Gezondheidszorg die voorheen de controle op deze zorg uitvoerde. Met de overgang van de zorg in 2015 van het Rijk naar de gemeenten is dus weinig veranderd met de controle op de zorg.'
Per Saldo beaamt dat er bij inspecties te vaak naar protocollen wordt gekeken. 'De papieren kunnen in orde zijn, maar de feitelijk ontvangen kwaliteit van zorg kan heel anders zijn', zegt Molenaar.

'Er is veel mis in de GGZ'

Per Saldo maakt zich grote zorgen over de GGZ in het algemeen. 'Gemeenten hebben de zorg niet goed in beeld. We zien dat het in de GGZ-zorg vaker misgaan. Als cliënten agressief worden of suïcidaal zijn dan krijgen ze niet altijd de zorg die ze nodig hebben. Er is nog veel werk te doen.'
Per Saldo ontwikkelt inmiddels een meetlat waar zorginstellingen aan getoetst kunnen worden. 'Er is nu geen zicht op hoe deze instellingen het doen. Er verschijnen steeds meer verhalen in de media van situaties waar het mis gaat. Er moet zicht op deze bedrijven komen, zodat je als cliënt weet voor welke zorginstelling je het beste kan gaan kiezen.' Wie de zorginstellingen gaat toetsen aan de hand van de meetlat is nog niet duidelijk.
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen. Bij beschermd wonen krijgen cliënten met psychische of psychosociale problemen begeleiding bij het dagelijks leven en leren ze zo mogelijk zelfstandig te gaan wonen. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van zorg. Elke gemeente mag zelf bepalen hoe het toezicht wordt ingericht. Bijna alle gemeenten hebben het toezicht op de kwaliteit van zorg uitbesteed aan de regionale GGD's.

Zie ook:

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!