Nieuws

Boeren kregen ten onrechte geen subsidie

Boeren wiens land in een provinciaal natuurbeheerplan is opgenomen, kunnen over dat land toch subsidie krijgen. Nederland heeft bepaalde typen landschap onterecht uitgesloten van Europese landbouwsteun, heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBp) bepaald. © ANP
ARNHEM - Boeren wiens land in een provinciaal natuurbeheerplan is opgenomen, kunnen over dat land toch subsidie krijgen. Nederland heeft bepaalde typen landschap onterecht uitgesloten van Europese landbouwsteun, heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBp) bepaald.
De zaak was onder meer aangespannen door Gelderse boeren met land in de uiterwaarden. Ook een Friese boer met buitendijks gelegen land en een Zeeuwse boerin met land in een kwelder hadden zich verzet tegen de afwijzing van hun subsidie.
Alleen de opname in een natuurbeheerplan is onvoldoende, zegt het CBb. Als dat land alleen als landbouwgrond wordt gebruikt, is de uitsluiting namelijk niet rechtsgeldig. Alleen bij gemengd gebruik kan dat.
Het ministerie van Economische Zaken moet binnen acht weken een nieuw besluit nemen over de zaken.

Zie ook: