Nieuws

Motie van treurnis tegen wethouder Nijmegen om dure starterswoningen

Oppositiepartijen hebben woensdagavond onder leiding van Giselle Schellekens (PvdA) in de raadsvergadering van Nijmegen een motie van treurnis ingediend over het handelen van wethouder Bert Velthuis (SP) bij de bouw van dure starterswoningen aan de Genestetlaan. © Dion van Alem
NIJMEGEN - Oppositiepartijen hebben woensdagavond onder leiding van Giselle Schellekens (PvdA) in de raadsvergadering van Nijmegen een motie van treurnis ingediend over het handelen van wethouder Bert Velthuis (SP) bij de bouw van dure starterswoningen aan de Genestetlaan.
De wens van de raad en de wethouder was om daar betaalbare woningen te bouwen. Er werden echter kleine woningen gebouwd waarvoor projectontwikkelaar Stuworld minstens 710 euro huur exclusief servicekosten vraagt. De oppositie verwijt Velthuis dat hij zijn toezeggingen om zich hard te maken voor betaalbare starterswoningen niet is nagekomen. De coalitiepartijen steunden de motie niet, waarmee deze met een kleine meerderheid is verworpen.

Goedkoop

Wethouder Velthuis vindt niet dat de fout bij hem ligt: 'Ik heb met Stuworld gesproken toen ze de grond aankochten. Dat was een positief gesprek waarin ik heb aangegeven dat onze wens was dat er betaalbare starterswoningen gebouwd zouden worden. Dan heb ik het niet over de prijzen die Stuworld nu vraagt. Er is toen niets op papier gezet. In de tussentijd zijn de kaders veranderd en zijn we anders gaan denken over wat 'goedkoop' nu eigenlijk betekent. De hoogte van dat bedrag is in de tussentijd wel flink lager geworden, maar dat is dus na de gesprekken met Stuworld gebeurd. Ik heb destijds wel concessies gedaan op de oppervlakte van de betaalbare woningen. Met dat in het achterhoofd is de huidige prijs niet realistisch. Desalniettemin liggen we redelijk op koers om de doelen te halen wat betreft het percentage aan goedkope woningen. Ik zal er werkelijk alles aan doen om dat alsnog te realiseren.'

Alleen maar verliezers

'Ik moedig het vertrouwen in de mensheid dat de wethouder getoond heeft wel aan,' zegt Giselle Schellekens. 'Maar als bestuurder moet je afspraken vastleggen en nakomen. Er is toegezegd dat hij in gesprek zou gaan met Stuworld, en dat is niet meer gebeurd.' De fracties van de coalitiepartijen verafschuwen de motie. 'Deze motie zorgt niet voor meer starterswoningen', vindt Hans van Deurzen (VSP). Ook Pepijn Boekhorst (GroenLinks) keurt de motie af. 'Je kunt blijven hangen in verwijten, en politieke spelletjes spelen, maar daarmee wordt er niet vooruitgekeken naar hoe we het beter kunnen doen. Dit verhaal kent alleen maar verliezers.'

Gestrekt been

De SP legt de schuld bij projectontwikkelaar Stuworld. Dat is volgens hen de partij die zijn afspraken niet na is gekomen. Zij dienden daarom een motie in waarin opgeroepen wordt om geen zaken meer te doen met Stuworld tot ze de prijzen van de kleinste appartementen hebben laten zakken tot onder de 500 euro.
Andere punten van de SP-motie zijn het opleggen aan woningcorporaties van een quotum van 20 procent woningen met een huurprijs lager dan 414 euro per maand. Ook roept de motie op om afspraken met private partijen vast te leggen, zodat deze niet meer onderhevig zijn aan wisselende trends. De motie werd met een kleine meerderheid aangenomen, tot afgrijzen van Marc Buck (CDA): 'De raad gaat hiermee met gestrekt been in op projectontwikkelaars.'
Eerder op de avond sprak Patrick Huliselan (VVD) zich nog uit richting projectontwikkelaars. Hij hoopt dat zij zich door dit debat niet laten afschrikken om naar Nijmegen te komen.